Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 896,7 mln. litų (2 866,3 mln. eurų, arba 3 450,9 mln. JAV dol.).

2005 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 896,7 mln. litų (2 866,3 mln. eurų, arba 3 450,9 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 63,2 mln. litų, arba 0,6 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (178,3 mln. Lt), Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas (61,9 mln. Lt) ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (33,2 mln. Lt).

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino: sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (182,8 mln. Lt) ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas (27,4 mln. Lt).

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2005 053 567,32 848,09 833,5213,60,1860,10,19 619,71 811,31 066,7744,67 808,4--
2005 063 450,92 866,39 896,7232,80,1860,20,19 663,61 353,3667,7685,68 310,3--
2005 06 - 05
Pokytis:mln. Lt-116,418,363,219,2-0,10,043,9-458,0-399,0-59,0501,9--
procentais-3,30,60,69,0-61,32,80,5-25,3-37,4-7,96,4--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.