Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų apžvalga (2002 m. balandis) Pinigų apžvalga 2002/03 2002/04 pokytis pokytis, % (mln. Lt, laikotarpio pabaigoje) UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS) 6,410.3 6,267.2 -143.2 -2.2 Užsienio turtas 9,300.5 9,400.2 99.7 1.1 Įsipareigojimai užsieniui 2,890.2 3,133.1 242.9 8.4 VIDAUS KREDITAS 7,758.0 7,811.0 53.0 0.7 Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios) 690.8 779.8 89.1 12.9 Pretenzijos vietiniams valdymo organams 264.6 242.9 -21.7 -8.2 Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms 198.8 190.4 -8.5 -4.3 Pretenzijos privačiam sektoriui 5,776.6 5,748.5 -28.1 -0.5 Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms 827.2 849.4 22.2 2.7 PINIGAI 6,385.8 6,563.7 177.9 2.8 Pinigai apyvartoje 2,827.5 2,824.5 -3.0 -0.1 Indėliai iki pareikalavimo 3,558.3 3,739.2 180.9 5.1 KVAZIPINIGAI 6,440.6 6,347.1 -93.5 -1.5 Indėliai užsienio valiutomis 4,239.7 4,121.8 -117.9 -2.8 Terminuotieji ir taupomieji indėliai 2,200.9 2,225.3 24.4 1.1 KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI) 1,341.8 1,167.3 -174.6 -13.0 Pastabos Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.
Pinigų apžvalga

2002/03

2002/04

pokytis

pokytis, %

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)

6,410.3

6,267.2

-143.2

-2.2

Užsienio turtas

9,300.5

9,400.2

99.7

1.1

Įsipareigojimai užsieniui

2,890.2

3,133.1

242.9

8.4

VIDAUS KREDITAS

7,758.0

7,811.0

53.0

0.7

Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)

690.8

779.8

89.1

12.9

Pretenzijos vietiniams valdymo organams

264.6

242.9

-21.7

-8.2

Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

198.8

190.4

-8.5

-4.3

Pretenzijos privačiam sektoriui

5,776.6

5,748.5

-28.1

-0.5

Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

827.2

849.4

22.2

2.7

PINIGAI

6,385.8

6,563.7

177.9

2.8

Pinigai apyvartoje

2,827.5

2,824.5

-3.0

-0.1

Indėliai iki pareikalavimo

3,558.3

3,739.2

180.9

5.1

KVAZIPINIGAI

6,440.6

6,347.1

-93.5

-1.5

Indėliai užsienio valiutomis

4,239.7

4,121.8

-117.9

-2.8

Terminuotieji ir taupomieji indėliai

2,200.9

2,225.3

24.4

1.1

KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)

1,341.8

1,167.3

-174.6

-13.0

Pastabos
Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.