Lietuvos bankas
2010-09-22

Vilniuje pristatyta Stasio Kropo ir Rūtos Kropienės knyga „Europos pinigai“, kurioje nagrinėjami Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) funkcionavimo instituciniai klausimai.

Vilniuje pristatyta Stasio Kropo ir Rūtos Kropienės knyga „Europos pinigai“, kurioje nagrinėjami Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) funkcionavimo instituciniai klausimai.

„Naujoji knyga apie Europos bendrus pinigus turėtų būti naudinga ne tiktai akademinei, bet ir verslo visuomenei, kuri, artėjant euro įvedimui Lietuvoje, vis labiau domisi šia tema. Recenzentų vertinimu, tai labai aktualus ir išsamus darbas, neturintis analogų Lietuvoje”, – sakė Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas LB muziejuje surengtame akademinės visuomenės, bankininkų, žurnalistų susitikime su knygos autoriais.

Stasys Kropas pažymėjo, kad „naujojoje knygoje visapusiškai apžvelgiamas institucinis EPS funkcionavimas, analizuojama, kaip euro įvedimas keičia įvairias ekonominės veiklos sritis. Tai turėtų būti naudinga priemonė žvelgiant į eurą kaip reiškinio visumos fenomeną.” „Bendri Europos pinigai dabar reikšmingi ir tuo, jog jie tapo ekonominės ir politinės integracijos inkaru ir katalizatoriumi, rodančiais kelius ir būdus, kaip reikėtų siekti ES steigimo sutartyje numatytų tikslų ir pagerinti mūsų svarbiausios viešosios prekės – bendrų pinigų kokybę,” – sakė Stasys Kropas.

Knyga „Europos pinigai“ yra 1999 metais išėjusio leidinio „Kelias į pinigų sąjungą“, kurio paskirtis buvo pristatyti naujos valiutos – euro – atsiradimą, tęsinys. Daugelis klausimų nagrinėjami vertinant per Lietuvos patirties prizmę.

Knygos autorius dr. Stasys Kropas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamento direktorius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas.

Knygos autorė dr. Rūta Kropienė – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros docentė.

Lietuva pereiti prie Europos Sąjungos (ES) bendros valiutos tikisi nuo 2007 metų pradžios. Lietuvos bankas kartu su kitomis šalies institucijomis įvairiomis kryptimis ruošiasi šiam svarbiam įvykiui. Viena iš jų – visuomenės informavimas apie būsimą euro įvedimą, supažindinimas su ES bendrąją valiuta, ekonomine ir pinigų sąjunga, į kurią Lietuva įstojo tapusi ES nare, bet su laikina išlyga neįvesti euro.

Knygų „Europos pinigai“ bus galima įsigyti LB kasoje Vilniuje, LB Kauno ir Klaipėdos skyriuose.