Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 911,7 mln. litų ir sudarė 1,07 mlrd. litų. Tokį ryškų ESD padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs prekybos balanso deficitas. Šių metų balandžio mėn.

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 911,7 mln. litų ir sudarė 1,07 mlrd. litų. Tokį ryškų ESD padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs prekybos balanso deficitas. Šių metų balandžio mėn. ESD buvo toks pat kaip ir praėjusių metų balandžio mėn. ESD. Išankstiniais duomenimis, 2005 m. sausio-balandžio mėn. ESD sudarė 1,72 mlrd. litų (2004 m. sausio-balandžio mėn. ESD sudarė 2,05 mlrd. Lt).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., prekių eksportas padidėjo 4,3 procento, o importas – 30,8 procento. Palyginti su 2004 m. balandžio mėn., prekių eksportas padidėjo 31,8 procento, o prekių importas – 21,8 procento. 2005 m. balandžio mėn. užsienio prekybos deficitas 2,4 karto viršijo kovo mėn. deficitą ir sudarė beveik pusę sausio-balandžio mėn. deficito. Tokius pokyčius nulėmė labai padidėjęs mineralinių produktų importas. Palyginti su kovo mėn., balandžio mėn. mineralinių produktų importas padidėjo 2,5 karto ir sudarė 37,5 procento viso šio mėnesio prekių importo.

2005 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 6,1 procento, o paslaugų importas padidėjo 0,5 procento. Balandžio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 39,4 mln. litų ir sudarė 113,6 mln. litų. Palyginti su 2004 m. balandžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 17 procentų, o paslaugų importas – 38,9 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 44,1 mln. litų.

2005 m. balandžio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 186,3 mln. litų (kovo mėn. buvo 276,3 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 43,9 mln. litų (kovo mėn. buvo 50 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 83,9 mln. litų, o bendras balandžio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų kovo mėn., sumažėjo 66,5 mln. litų (sudarė 110,5 mln. Lt).

2005 m. balandžio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 149,7 mln. litų (kovo mėn. – 250,6 mln. Lt). Einamųjų pervedimų balanso perviršis sumažėjo dėl gautų mažesnių išmokų iš ES struktūrinių fondų. 2004 m. balandžio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 11,8 mln. litų didesnis (sudarė 161,6 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. balandžio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas buvo neigiamas (-289,5 mln. Lt), t.y. šį mėnesį daugiau investicijų grįžo, negu buvo investuota. Užsienio investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos) balandžio mėn. sudarė 520 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš užsienio) balandžio mėn. sudarė 809,5 mln. litų. Kovo mėn. grynasis visų investicijų srautas buvo neigiamas (-46,6 mln. Lt).

2005 m. balandžio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 287,8 mln. litų, o sausio-balandžio mėn. jos sudarė 925,5 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-balandžio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 15,1 mln. mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. balandžio mėn. sudarė 322,8 mln. litų, o sausio-balandžio mėn. – 889,7 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sudarė 51,6 procento sausio-balandžio mėn. ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. balandžio mėn. rodė grynąsias investicijas užsienyje. Šis srautas sudarė 257,2 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. balandžio mėn. buvo teigiamas (738,6 mln. Lt), t.y. rodė bendras grynąsias investicijų įplaukas Lietuvoje. Šalies komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių užsienio bankuose sumažėjimas bei iš užsienio gautos paskolos darė didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui.

2005 m. balandžio mėn. toliau didėjo oficialiosios tarptautinės atsargos. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse balandžio mėn. buvo 117,8 mln. litų, o sausio-balandžio mėn. – 580,7 mln. litų. Balandžio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (129,5 mln. Lt), kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (80,6 mln. Lt) ir padidėję Lietuvos banko kiti įsipareigojimai užsieniui (22,8 mln. Lt).

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (82,2 mln. Lt) ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas (23,4 mln. Lt).