Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė perduoti Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos kredito įstaigų veiklą prižiūrinčioms institucijoms AB SEB Vilniaus banko Lietuvos bankui pateiktus pranešimus apie ketinimą minėtose valstybėse pradėti teikti finansines paslaugas

1. Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė perduoti Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos kredito įstaigų veiklą prižiūrinčioms institucijoms AB SEB Vilniaus banko Lietuvos bankui pateiktus pranešimus apie ketinimą minėtose valstybėse pradėti teikti finansines paslaugas pagal 2000 metų kovo 20 dienos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos 21 straipsnio nuostatas.

AB SEB Vilniaus banko pateiktoje informacijoje nurodyta, kad Estijoje ir Latvijoje neįsteigęs filialo bankas ketina teikti tokias finansines paslaugas: prekyba savo arba klientų sąskaita (čekiais, vekseliais, indėlio pažymėjimais ir kitomis pinigų rinkos priemonėmis; užsienio valiuta; finansiniais ateities ir pasirinktiniais sandoriais; valiutos keitimo ir palūkanų normos priemonėmis; perleidžiamais vertybiniais popieriais); dalyvavimas išleidžiant vertybinius popierius ir su jų išleidimu susijusių paslaugų teikimas; finansų maklerio paslaugos; portfelio valdymas ir konsultavimas; vertybinių popierių saugojimas ir tvarkymas.

2. LB valdyba nutarė išduoti Grigiškių kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatyta veikla.

Šios unijos nariais galės būti asmenys, atitinkantys bent vieną iš unijos įstatuose nurodytų kriterijų: Vilniaus rajono žemdirbiai, Lentvario miesto bendruomenės nariai, Grigiškių seniūnijos gyventojai. Unijos buveinės adresas yra Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės, LT-27105.

Iki šiol LB licencijas veiklai buvo gavusios 62 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

3. LB valdyba patvirtino Reikalavimus dėl specializuotų bankų veiklos ir rizikos valdymo. Šie reikalavimai taikomi specializuotiems bankams, kuriems išduota licencija suteikia teisę tik išleisti ir tvarkyti elektroninius pinigus.

Dokumente nurodyti reikalavimai specializuoto banko kapitalui, investavimo apribojimai, dėl rizikos valdymo. Taip pat reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų taikymas specializuotiems bankams.

Lietuvos banko valdybos patvirtintas dokumentas parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/46/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros reikalavimus.

4. LB valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920-2000), etaloną.

Monetos grafinių (meninių) projektų ir gipsinių modelių autorius – dailininkas Giedrius Paulauskis.

Naujoji moneta į apyvartą bus išleista 2005 metų trečiąjį ketvirtį.