Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 208,8 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 129,5, 56,0 ir 24,5 mln. litų, o nebankinių finansinių

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 208,8 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 129,5, 56,0 ir 24,5 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo sumažėjo 1,8 mln. litų.

Pinigų atsargą 180,9 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos.

Balandžio mėnesį užsienio turtas padidėjo 113,8 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 82,2 mln. litų.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 032005 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 547,99 661,7113,81,2
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,12,7-1,4-33,3
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
11,110,8-0,3-2,9
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS210,1223,813,76,5
IŠ VISO TURTO9 783,09 908,9125,91,3
PINIGŲ ATSARGA6 959,47 168,1208,83,0
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 578,55 708,0129,52,3
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI13,736,522,9167,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 907,01 824,8-82,2-4,3
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,529,50,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS776,9828,651,86,7
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI96,721,4-75,3-77,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 783,09 908,9125,91,3

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 032005 04Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.