Lietuvos bankas
2010-09-22

Pirmą kartą lietuvių kalba išleista Europos centrinio banko (ECB) 2004 metų ataskaita. 2004 metų gegužės 1-ąją tapęs Europos centrinių bankų sistemos dalimi, Lietuvos bankas įsitraukė į bendrą ECBS informavimo sistemą. 2004 metų

Pirmą kartą lietuvių kalba išleista Europos centrinio banko (ECB) 2004 metų ataskaita.

2004 metų gegužės 1-ąją tapęs Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi, Lietuvos bankas įsitraukė į bendrą ECBS informavimo sistemą. 2004 metų birželio mėnesį pirmą kartą pateiktas ECB ketvirtinio informacinio biuletenio vertimas iš anglų kalbos. Tai padaryta vykdant ECBS ir ECB statuto reikalavimą dėl atskaitomybės. 2004-aisiais išleisti trys ECB biuleteniai lietuvių kalba.

2004 m. rudenį Lietuvos banko interneto svetainėje buvo paskelbtas 2004 metų ECB pranešimas apie konvergenciją, kuriame įvertintas ekonominis, teisinis ir institucinis mūsų šalies bei kitų naujų ES narių pasirengimas įvesti eurą.

Būdamas ES institucinės sistemos dalis, ECB turi skelbti savo teisės aktus visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, kurių po ES išsiplėtimo 2004 metų gegužės 1 dieną padaugėjo nuo 11 iki 20. Įstatyminiai leidiniai yra Metų ataskaita, Mėnesinio biuletenio ketvirtinė versija, Eurosistemos konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita ir Pranešimas apie konvergenciją.

Rengdamas leidinius ir skelbdamas informaciją apie ECBS, Lietuvos bankas bendradarbiauja su Europos centriniu banku.

Europos centrinio banko (ECB) 2004 metų ataskaita lietuvių kalba pateikta internete LB svetainėje skyrelyje Europos centrinio banko leidiniai.

Ją taip pat galima rasti ECB svetainėje.

1998 metais pradėjęs veikti Europos centrinis bankas yra atsakingas už ES bendros pinigų politikos vykdymą.