Lietuvos bankas
2010-09-22
Dėl bazinės valiutos ir oficialaus lito kurso Lietuvos banko valdyba, suderinusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, nustatė, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. lito bazinė valiuta yra euras, o oficialus lito kursas ? 3,4528 lito 1 už eurą. Nustatytas oficialus fiksuotas lito ir euro kursas apskaičiuotas Europos centrinio banko 2002 m. vasario 1 d. paskelbtą JAV dolerio ir euro santykį ? 0,8632 ? padauginus iš 4 (iš dabartinio lito ir JAV dolerio santykio). Sprendimai dėl lito susiejimo su euru priimti atsižvelgus į tai, kad Lietuvos ūkis tampa vis labiau susijęs su Europos Sąjungos šalių ir šalių kandidačių į Europos Sąjungą ekonomika. Kuriantis atitinkamai užsienio prekybos ir investicijų struktūrai, nustatytas fiksuotas lito ir euro kursas mažins lito kurso svyravimus pagrindinių prekybos partnerių atžvilgiu ir bus viena iš svarbiausių sąlygų stabiliam ir ilgalaikiam ekonomikos augimui. Lito susiejimas su euru yra svarbus žingsnis ekonominės ir pinigų politikos integracijos į Europos Sąjungą kontekste.

Lietuvos banko valdyba, suderinusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, nustatė, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. lito bazinė valiuta yra euras, o oficialus lito kursas - 3,4528 lito 1 už eurą.

Nustatytas oficialus fiksuotas lito ir euro kursas apskaičiuotas Europos centrinio banko 2002 m. vasario 1 d. paskelbtą JAV dolerio ir euro santykį 0,8632 padauginus iš 4 (iš dabartinio lito ir JAV dolerio santykio).

Sprendimai dėl lito susiejimo su euru priimti atsižvelgus į tai, kad Lietuvos ūkis tampa vis labiau susijęs su Europos Sąjungos šalių ir šalių kandidačių į Europos Sąjungą ekonomika. Kuriantis atitinkamai užsienio prekybos ir investicijų struktūrai, nustatytas fiksuotas lito ir euro kursas mažins lito kurso svyravimus pagrindinių prekybos partnerių atžvilgiu ir bus viena iš svarbiausių sąlygų stabiliam ir ilgalaikiam ekonomikos augimui.

Lito susiejimas su euru yra svarbus žingsnis ekonominės ir pinigų politikos integracijos į Europos Sąjungą kontekste.