Lietuvos bankas
2010-09-22

Penktadienį Kauno technologijos universiteto (KTU) Europos instituto Jean Monnet Europos kompetencijos centras organizavo vaizdo konferenciją

Penktadienį Kauno technologijos universiteto (KTU) Europos instituto Jean Monnet Europos kompetencijos centras organizavo vaizdo konferenciją tema „Euro įvedimo pasekmės Lietuvos ekonomikai ir gyventojams“. Pranešimus skaitė Lietuvos banko valdybos narys prof. Vaidievutis Geralavičius, Finansų ministerijos ir SEB Vilniaus banko atstovai.

Apžvelgdamas, kaip mūsų šalis vykdo euro įvedimui nustatytus Mastrichto sutartyje numatytus nominalios konvergencijos kriterijus, Vaidievutis Geralavičius pastebėjo, jog administruojamų kainų pokyčiai daro asimetrinį poveikį Lietuvos infliacijos lygiui ir šiuo metu yra vienas iš labiausiai nerimą keliančių veiksnių.

„Elektros, dujų ir kitų monopolinių prekių brangimas būtent 2005 metais gali padidinti infliaciją tiek, kad Lietuva neįvykdytų Mastrichto sutartyje numatyto kainų stabilumo kriterijaus eurui įvesti”, – teigė Vaidievutis Geralavičius.

Pasak jo, tai galėtų destabilizuojančiai veikti ekonominę situaciją šalyje.

„Nereikia panikuoti – yra visos galimybės įvykdyti ir kainų stabilumo kriterijų. Bet, siekiant įvesti eurą 2007 metų sausio 1 dieną, kainas reguliuojančios institucijos turėtų atsakingiau priimti sprendimus dėl monopolinių prekių kainų didinimo”, – teigė Vaidievutis Geralavičius.

Jis taip pat pristatė Lietuvos banko specialistų parengtą Euro įvedimo įstatymo projektą.

„Įstatymo projekto lakoniškumas bei ankstyvas viešas pristatymas ir svarstymas leidžia geriau pasiruošti euro įvedimui – anksčiau pastebėti galimas problemas, gauti kvalifikuotas pastabas, planuoti kitų teisės aktų pakeitimus ar naujų išleidimą”, – teigė Lietuvos banko valdybos narys.

Jis pažymėjo, kad Euro įvedimo įstatymo projektas bei jo priėmimas yra tik vienas iš svarbių pasiruošimo euro įvedimui žingsnių.

„Reikia pakeisti ne vieną teisės aktą, organizuoti tinkamą informacinę kompaniją, techninį – institucinį pasiruošimą veikti euro zonoje. Tai šiuo metu ir vyksta”, – sakė Vaidievutis Geralavičius.

Apie dvi valandas vykusi vaizdo konferencija iš KTU Distancinio mokymo centro Kaune kompiuteriniais tinklais buvo transliuojama į nutolusias klases Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Alytuje ir Utenoje. Kartu su studentais ir dėstytojais konferencijoje dalyvavo šių miestų savivaldybių, verslo atstovai.

Renginį vedė KTU Europos instituto direktorius prof. Kęstutis Kriščiūnas.