Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 925,5 mln. litų arba 4,2 procento.Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 285,7 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,7 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai

2005 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 23,1 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 925,5 mln. litų arba 4,2 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 285,7 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,7 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 57,5 ir 228,2 mln. litų. Fizinių asmenų šie indėliai per mėnesį padidėjo 168,6 mln. litų, o nefinansinių įmonių – 86,3 mln. litų.

Kvazipinigai kovo mėn. padidėjo 639,8 mln. litų ir kovo mėn. pabaigoje buvo lygūs 10,4 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 198,1 mln. litų, iš jų fizinių asmenų ir nefinansinių įmonių – atitinkamai 92,2 ir 92,8 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 441,7 mln., iš jų nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 400,6 mln. litų.

Kovo mėn. didėjo abu pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas. Grynasis užsienio turtas padidėjo 331,5 mlrd. litų, iš jo komercinių bankų grynasis užsienio turtas – 229,7 mln. litų, o Lietuvos banko – 101,9 mln. litų. Vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 530,2 mln. litų. Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 1,5 mln. litų, o kreditas kitiems rezidentams padidėjo 531,7 mln. litų, iš jo pretenzijos nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 211,4 ir 304,7 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 022005 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 649,37 980,8331,54,3
Užsienio turtas14 573,015 062,3489,43,4
Įsipareigojimai užsieniui6 923,77 081,5157,82,3
VIDAUS KREDITAS18 568,819 099,0530,22,9
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-551,3-552,8-1,5-0,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams385,3382,9-2,5-0,6
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

102,7115,813,012,7
Pretenzijos privačiam sektoriui16 710,717 214,6503,83,0
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 921,31 938,617,30,9
PINIGAI12 408,912 694,6285,72,3
Pinigai apyvartoje5 073,35 130,857,51,1
Indėliai iki pareikalavimo7 335,67 563,8228,23,1
KVAZIPINIGAI9 773,310 413,1639,86,5
Indėliai užsienio valiutomis4 573,75 015,4441,79,7
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 199,65 397,7198,13,8
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 035,93 972,2-63,7-1,6

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.