Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ 2004 metų finansinę atskaitomybę.2004 metais įmonė gavo 6,9 mln. litų pajamų, patyrė 6,4 mln. litų sąnaudų.

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ 2004 metų finansinę atskaitomybę.

2004 metais įmonė gavo 6,9 mln. litų pajamų, patyrė 6,4 mln. litų sąnaudų. Pelnas prieš apmokestinimą buvo 505,5 tūkst. litų, grynasis pelnas – 402,4 tūkst. litų.

Pernai „Lietuvos monetų kalykloje” pagaminta 37,2 mln. vienetų apyvartinių monetų.

2004 metais įmonė pirmą kartą pagamino “proof” kokybės sidabrinių monetų su šaltu emaliu padengtais paviršiais, nukaldino sidabrines oksiduotas monetas su įmontuotais juvelyriniais stiklo akmenukais. LB užsakymu pagamintos proginės monetos, skirtos Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai, reverse pirmą kartą nukaldintas kintantis (paslėptas) vaizdas.

2004 metais atlikta įmonės pastatų išorės rekonstrukcija už 351 tūkst. litų, įsigyta naujos technikos, įrengimų ir programinės įrangos daugiau kaip už 1 mln. litų, įrengtos naujos monetų ruošinių poliravimo darbo vietos, galvaninio padengimo linija, matavimo laboratorija, įrengtas pavojingų cheminių medžiagų saugojimo sandėlis.

LB yra valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ steigėjas. Vilniuje veikiančioje įmonėje kaldinamos visos apyvartinės ir proginės Lietuvos litų ir centų monetos, medaliai, ordinai, taip pat kitų šalių proginės monetos. Pernai įmonė pagal muziejinius pavyzdžius pagamino Latvijos apdovanojimų etalonus ir užsakytus tiražus.

„Lietuvos monetų kalykla“ ruošiasi euro centų ir eurų monetų kaldinimui.

2004 metų pabaigoje įmonėje dirbo 50 žmonių.

2. LB valdyba patvirtino, kad valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ 2004 metų grynasis pelnas yra 402,4 tūkst. litų. Pagrindinė pelno dalis perkelta į kitus finansinius metus.

3. LB valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-osioms metinėms, etaloną.

Moneta bus išleista į apyvartą šių metų antrąjį ketvirtį.

LB Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos narių ir konsultantų nuomone, etalonas atitinka anksčiau patvirtintus naujosios monetos gipsinius modelius, sukurtus skulptoriaus Antano Žukausko, ir techninius reikalavimus.

4. LB valdyba patvirtino proginių monetų išleidimo 2006 metais planą. Pagal jį numatyta išleisti penkias monetas.

Kolekcininkus pradžiugins 50 litų sidabro moneta, skirta Lietuvos gamtai, tokio pat nominalo bei metalo monetos, skirtos Medininkų piliai (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), 1831 metų sukilimui ir jo herojės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms. Siūloma išleisti monetą tema „XXI amžiaus vizija”. 2006 metų ketvirtąjį ketvirtį numatyta išleisti 1 lito auksinę monetą, skirtą Litui, jeigu2007 metų pradžioje mūsų šalyje bus įvestas euras.

5. LB valdyba leido akcinei bendrovei PAREX BANKAS įregistruoti 2005 metų kovo 21 dieną banko vienintelio akcininko sprendimu patvirtintus banko įstatų pakeitimus, susijusius su banko akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos pakeitimu.

Banko įstatai pakeisti, kad atitiktų naujus Lietuvos Respublikos bankų, akcinių bendrovių ir finansų įstaigų įstatymus.

6. LB valdyba leido uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankui įregistruoti 2005 metų kovo 15 dieną įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime patvirtintus banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos pakeitimu.

Medicinos banko statuto pakeitimą lėmė naujų Lietuvos Respublikos bankų, akcinių bendrovių ir finansų įstaigų įstatymų nuostatų įsigaliojimas.

7. LB valdyba sutiko su Vilniaus regiono kredito unijos įstatų pakeitimais dėl naujo kredito unijos buveinės adreso bei valdybos kompetencijos išplėtimo. Įstatai pakeisti 2005 metų kovo 3 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Dabar šios kredito unijos adresas – Konarskio g. 21 / Raseinių g. 1, Vilnius.

8.  LB valdyba sutiko su Kauno technologijos universiteto kredito unijos įstatų pakeitimais, patvirtintais 2005 metų vasario 24 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime dėl kredito unijos pavadinimo, buveinės adreso bei visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos pakeitimo.

Naujas šios unijos pavadinimas – Kauno kredito unija. Dėl naujo pavadinimo LB valdyba pakeitė šios unijos veiklos licenciją.

Kauno kredito unijos įstatuose nurodytas buveinės adresas – K. Donelaičio g. 62 / V.Putvinskio g. 53, Kaunas.

9. LB valdyba sutiko su kredito unijos ,,Ūkininkų viltis“ (Panevėžys) įstatų pakeitimu, kuris patvirtintas 2005 metų vasario 26 dieną visuotiniame kredito unijos narių susirinkime ir išplėtė kredito unijos valdybos kompetenciją.

10. LB valdyba išklausė informaciją apie šalyje veikiančių kredito unijų inspektavimą, kurį atliko LB Kredito įstaigų priežiūros departamentas šių metų pirmąjį ketvirtį. Tuo laikotarpiu bendrasis inspektavimas atliktas devyniose kredito unijose – Akademinė (Kaunas) ir Biržų kredito unijos, „Zanavykų bankelis” (Šakiai), „Sūduvos parama” (Marijampolė), Naftininkų (Mažeikių rajonas), Mažeikių, Šilalės, Kaišiadorių kredito unijos, „Taupyklė” (Visaginas).

Patikrinta, ar kredito unijos laikosi jų veiklą reglamentuojančio įstatymo ir kitų teisės aktų, savo įstatų. Taip pat domėtasi, kaip pašalinti ankstesnių inspektavimų ataskaitose nurodyti trūkumai, išanalizuota kredito unijų valdymo institucijų veikla ir unijų finansinė būklė.

Per inspektavimus nustatyta, kad septynios patikrintos kredito unijos vykdė LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Šių metų kovo 10 d. Akademinė kredito unija įspėta dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų. Toks sprendimas priimtas įvertinus šios unijos inspektavimo rezultatus. LB valdyba šių metų kovo 31 d. atšaukė kredito unijai „Taupyklė“ leidimą teikti savitarpio paskolas kredito unijos nariams ir įpareigojo iki šių metų gegužės 1 d. vykdyti LB nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvą.

Kredito unijos laiku informuoja LB Kredito įstaigų priežiūros departamentą, kaip šalinami inspektavimo ataskaitose nurodyti trūkumai.

LB licencijas veiklai yra gavusios 62 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

11. LB valdyba išklausė informaciją apie akcinės bendrovės banko „Hansabanko” vadovus.

Bankas „Hansabankas” informavo LB apie šių metų kovo 29 dieną eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime naujoms 4 metų kadencijoms suformuotas valdymo institucijas – banko stebėtojų tarybą ir banko valdybą. Banko „Hansabankas” įstatuose nustatyta, kad banko stebėtojų taryba sudaroma iš 5 narių, valdyba – iš 7 narių.