Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 29,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 72,4 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo, komercinių bankų privalomosios atsargos

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 29,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 72,4 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai sumažėjo 21,7 mln. litų, 9,1 ir 4,9 mln. litų.

Pinigų atsargą 280,0 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos, tačiau mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 165,7 mln. litų daugiau nei pardavė, o nerezidentai – 51,8 mln. litų daugiau nei pardavė.

Kovo mėnesį užsienio turtas padidėjo 79,3 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 13,4 mln. litų.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 022005 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 468,69 547,979,30,8
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI

4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI

11,411,1-0,3-2,3
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS

9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS247,1210,1-37,1-15,0
IŠ VISO TURTO9 741,19 783,042,00,4
PINIGŲ ATSARGA6 929,56 959,429,90,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai

5 583,45 578,5-4,9-0,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI36,313,7-22,6-62,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 920,31 907,0-13,4-0,7
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,429,50,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS806,5776,9-29,7-3,7
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI19,196,777,6407,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 741,19 783,042,00,4

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 022005 03Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai

----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.