Lietuvos bankas
2010-09-22

Visuose Lietuvos komerciniuose bankuose 2004 metų metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos. Dėl visų bankų metinių finansinių ataskaitų auditoriai pareiškė savo nuomones be išlygų.

Visuose Lietuvos komerciniuose bankuose 2004 metų metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos. Dėl visų bankų metinių finansinių ataskaitų auditoriai pareiškė savo nuomones be išlygų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 61 straipsnio 4 dalimi, bankai turi pateikti visuomenei audituotą metinę finansinę atskaitomybę bei auditoriaus išvadą per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.

Audituotų 2004 metų kredito įstaigų veiklos rezultatų apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos (18.7 KB download icon)".