Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 305,7 mln. litų ir sudarė 402,4 mln. litų. ESD padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs prekybos balanso

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 305,7 mln. litų ir sudarė 402,4 mln. litų. ESD padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs prekybos balanso deficitas. Palyginti su 2004 m. vasario mėn., 2005 m. vasario mėn. ESD padidėjo daugiau kaip pusantro karto. 2005 m. sausio-vasario mėn. ESD sudarė 499,1 mln. litų ir, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 29,4 mln. litų.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., prekių eksportas sumažėjo 9,7 procento, o importas padidėjo 5,1 procento. Palyginti su 2004 m. vasario mėn., prekių eksportas padidėjo 9,1 procento, o prekių importas – 9,8 procento.

2005 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 15,8 procento, o paslaugų importas – 23,2 procento, todėl vasario mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo beveik 5 mln. litų ir sudarė 104,2 mln. litų. Palyginti su 2004 m. vasario mėn., paslaugų eksportas padidėjo 1,7 procento, o paslaugų importas – 16,3 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 43,9 mln. litų.

2005 m. sausio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 169,2 mln. litų (sausio mėn. buvo 113,7 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 44,5 mln. litų (sausio mėn. buvo 42,5 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 53,4 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis sumažėjo 6,9 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų sausio mėn., padidėjo 60,3 mln. litų (sudarė 85,5 mln. Lt).

2005 m. vasario mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 69,2 mln. litų (sausio mėn. šio balanso deficitas buvo –45 mln. litų). Šis einamųjų pervedimų perviršis susidarė dėl 35,9 mln. litų padidėjusių išmokų iš ES struktūrinių fondų ir mažesnių įmokų į ES biudžetą. 2004 m. vasario mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 10,8 mln. litų didesnis (sudarė 80 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. vasario mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 457 mln. Lt, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos) sudarė 999 mln. Lt).

2005 m. vasario mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 204,6 mln. litų. Vasario mėn. šis srautas buvo kiek didesnis už sausio mėn. srautą, o palyginti su 2004 m. vasario mėn., padidėjo 27,1 mln. litų. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. vasario mėn. sudarė 189,8 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sudarė 47,2 proc. vasario mėn. ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. vasario mėn. rodė grynąsias įplaukas (932,4 mln. Lt). Tai lėmė padidėjusios nerezidentų investicijos į Vyriausybės skolos vertybinius popierius. Vasario mėn. buvo išplatinta nauja Vyriausybės euroobligacijų emisija ( 2,07 mlrd. Lt), kartu (už 1,12 mlrd. Lt) iš nerezidentų buvo išpirktos ankstesnių metų emisijos euroobligacijos.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. vasario mėn. buvo neigiamas (-572,5 mln. Lt). Nerezidentų indėlių šalies komerciniuose bankuose ir Lietuvos banke sumažėjimas daugiausia lėmė bendrą neigiamą šių investicijų srautą.

2005 m. vasario mėn. toliau didėjo oficialiosios tarptautinės atsargos. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 201,8 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino padidėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (289,3 mln. Lt), Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (107,7 mln. Lt) ir padidėję kiti grynieji Lietuvos banko įsipareigojimai (19,7 mln. Lt).

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas (115,8 mln. Lt) ir sumažėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui.