Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banke (LB) su šalyje veikiančių komercinių bankų bei užsienio bankų skyrių vadovais aptartos pasirengimo euro įvedimui aktualijos.

Trečiadienį, balandžio 6 dieną, Lietuvos banke (LB) su šalyje veikiančių komercinių bankų bei užsienio bankų skyrių vadovais aptartos pasirengimo euro įvedimui aktualijos.

LB valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas informavo apie centrinio banko organizacinę ir techninę veiklą ruošiantis euro įvedimui, taip pat pristatė LB specialistų parengtą Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektą, kuris pateiktas derinti suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir verslo organizacijoms. Komerciniai bankai irgi pateiks savo pastabas ir siūlymus dėl šio teisės akto projekto. LB atsiliepimų iš visų projektą svarstančių institucijų ir organizacijų laukia iki šių metų balandžio 20 dienos.

Reinoldijus Šarkinas pažymėjo, kad komerciniai bankai bus svarbūs centrinio banko partneriai keičiant litus į eurus, todėl svarbu tinkamai pasirengti šiai didelei logistinei operacijai, kad ji įvyktų sklandžiai.

Euro įvedimo įstatymo projekte siūloma, kad centrinis bankas litus į eurus keistų neatlygintinai neribotą laiką ir neribojant sumos, o komerciniai bankai keistų litus į eurus neatlygintinai šešis mėnesius nuo euro įvedimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, komerciniai bankai toliau keis litus į eurus, bet galės už tai imti užmokestį.

Lietuvos bankas, įvertinęs euro įvedimo naudą ir būtinybę visapusiškai pasirengti valiutos keitimui, mano, kad tinkamiausia data įvesti eurą yra 2007 metų sausio 1 diena.

Lietuvos banko iniciatyva įvykusiame susitikime su komercinių bankų vadovais taip pat svarstyta, kaip Lietuvos bankų sektoriaus nuomonę tinkamiau pateikti Europos Sąjungos institucijoms, kai jos to pageidauja.

Aptarti poreikiai bei galimybės tobulinti Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, kalbėta ir apie šalies komercinių bankų pasiruošimą jungtis prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) mokėjimo sistemos TARGET.

Komercinių bankų vadovai informuoti apie Lietuvos banko ketinimus tobulinti komercinių bankų privalomųjų atsargų skaičiavimo ir laikymo centriniame banke tvarką.