Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos pramonininkų konfederacijos posėdyje Vilniuje svarstytas klausimas apie būsimą euro įvedimą Lietuvoje. Šia tema pranešimą perskaitė Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Darius Petrauskas.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos posėdyje Vilniuje svarstytas klausimas apie būsimą euro įvedimą Lietuvoje. Šia tema pranešimą perskaitė Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Darius Petrauskas.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys pareiškė, jog konfederacija pritaria euro įvedimui mūsų šalyje nuo 2007 metų pradžios ir remia Lietuvos banko veiklą šioje srityje. Jis taip pat paskelbė Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir kitų verslo organizacijų pareiškimą, kad mokesčių pertvarkymai nebūtų siejami su euro įvedimu, nes tai kompromituoja bendrą Europos Sąjungos (ES) valiutą.

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Darius Petrauskas apžvelgė euro įvedimo mūsų šalyje teisinį ir ekonominį pagrindą, nurodė perėjimo prie bendros ES valiutos naudą. Pranešėjo teigimu, pagrindinis privalumas: bus stipresnė ir labiau atspari sukrėtimams finansinė sistema - šalies makroekonominio stabilumo ir ilgalaikio augimo pagrindas. Pasak Dariaus Petrausko, nebeliktų valiutos kurso rizikos priedo, įskaityto palūkanų normose, nebūtų poreikio draustis nuo šios rizikos. Nurodyta ir valiutos keitimo kaštų panaikinimo nauda. Europos Komisijos vertinimu, dėl to realus BVP gali padidėti 0,25-0,5 proc. Preliminariais vertinimais, Lietuvoje vien euro pirkimo-pardavimo maržos panaikinimas leistų sutaupyti apie 29 mln. litų (0,05 proc. BVP).

Tarp euro įvedimo privalumų minėti ir paprastesni, greitesni, pigesni Lietuvos ūkio subjektų atsiskaitymai su euro zonos šalimis. Pažymėta, kad Lietuvos finansų rinka būtų integruota į globalią euro rinką, vietos bankai įgytų galimybę tiesiogiai dalyvauti euro sistemos operacijose, kai kurie finansiniai instrumentai taptų prieinamesni.

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Darius Petrauskas apžvelgė ir delsimo įvesti euro neigiamas pasekmes. Akcentuota, jog galėtų išaugti valiutos rizikos premija, dėl to padidėtų esamos privataus ir valdžios sektoriaus skolos aptarnavimo kaštai, sulėtėtų investicijų ir ekonomikos augimas. Lietuvos banko vertinimu, rizikos priedams padidėjus 1 procentiniu punktu, per pirmus metus realus BVP sumažėtų 0,9 proc., o per 5 metus augimas būtų mažesnis 4,2 proc. Rizikos priedams šoktelėjus 2-5 procentiniais punktais, privataus ir valdžios sektorių paskolų palūkanų išlaidos per metus gali padidėti 370-910 mln. litų.

Darius Petrauskas teigė, kad infliaciniai procesai nėra susiję su euro įvedimu. Jis nurodė, kad dėl išliekančių didelių kainų skirtumų šiek tiek didesnė infliacija naujai įstojusiose ES šalyse yra neišvengiama vidutiniu ar ilgu laikotarpiu nepriklausomai nuo to, ar bus įvestas euras.

Darius Petrauskas įvertino, kaip Lietuva vykdo euro įvedimui nustatytus ekonominius konvergencijos kriterijus, informavo apie Lietuvos banko intensyvų rengimąsi euro įvedimui, trumpai pristatė Lietuvos banko parengtą Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą, kuris jau pateiktas derinti suinteresuotoms valstybės institucijoms ir verslo organizacijoms.

Lietuvos pramonininkų konfederacija vienija 37 šakines ir 8 regionines asociacijas,   jungiančias daugiau negu 2700 įvairaus profilio įmonių. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos.