Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos banko (LB) specialistų parengtas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas išsiųstas

Lietuvos banko (LB) specialistų parengtas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas išsiųstas derinti suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir verslo organizacijoms. Jos prašomos iki šių metų balandžio 20 dienos pateikti Lietuvos bankui pastabas ir pasiūlymus dėl parengto teisės akto projekto.

Įstatymo projekte nurodyta, kaip litai bus keičiami į eurus nuo euro įvedimo dienos, apibrėžta, kaip bus taikomas litų keitimo ir perskaičiavimo į eurus kursas, kaip turi vykti tarpinių ir galutinių perskaičiavimo rezultatų apvalinimas, reglamentuojamas pinigų sumų klientų sąskaitose litais perskaičiavimas į eurus ir skolos vertybinių popierių nominalios vertės pakeitimas. Numatyti reikalavimai dėl kainų skelbimo eurais ir litais tam tikrą laikotarpį.

Įstatymo projekte pateikti pasiūlymai valstybės institucijoms pagal savo kompetenciją priimti su euro įvedimu susijusius teisės aktus. LB nuomone, gali tekti keisti LR akcinių bendrovių įstatymą, LR buhalterinės apskaitos įstatymo, LR civilinio kodekso kai kuriuos straipsnius, kitus įstatymus, su tuo susijusius Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktus, taip pat parengti rekomendacijas, metodinius nurodymus ir atlikti kitus darbus, kurie turėtų užtikrinti sklandų eurų įvedimą ir lito išėmimų iš apyvartos.

Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą LB valdyba svarstė šių metų kovo 31-ąją ir pritarė, kad jis būtų siunčiamas derinti suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms.

Lietuvos banko nuomone, Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą reiktų priimti kiek įmanoma anksčiau, kad būtų sukurtos palankios sąlygos valstybės institucijoms, verslui ir gyventojams pasirengti pinigų keitimui.

Įstatymo projektas išsiųstas Teisingumo, Finansų, Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ministerijoms, Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai, Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos vartotojų institutui, Lietuvos bankų asociacijai, Lietuvos pramoninkų konfederacijai, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, Lietuvos draudikų asociacijai, Lietuvos finansų maklerių asociacijai.

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Lietuvos bankas, įvertinęs euro įvedimo naudą ir būtinybę visapusiškai pasirengti valiutos keitimui, mano, kad tinkamiausia data įvesti eurą yra 2007 metų sausio 1 diena.