Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų kovo 23 d. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančiosios valdybos posėdyje įvyko Lietuvos 2004 metų ekonominės konsultacijos pagal TVF Steigimo sutarties IV straipsnį.

Šių metų kovo 23 d. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančiosios valdybos posėdyje įvyko Lietuvos 2004 metų ekonominės konsultacijos pagal TVF Steigimo sutarties IV straipsnį.

TVF bendrą Lietuvos ekonominę situaciją iš esmės vertina gerai. Išliekantys spartūs ekonominės plėtros tempai ir žema infliacija sąlygoja nenutrūkstamą konvergencijos su euro zona procesą.

Pažymima, kad Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungos (ES) ir prisijungusi prie euro įvedimui reikalingo Antrojo valiutos kursų mechanizmo (VKM II), kelia sau uždavinį 2007 m. pradžioje įvesti eurą, todėl, TVF vertinimu, dar didesnis dėmesys turi būti skiriamas griežtos fiskalinės drausmės palaikymui ir tolesniam struktūrinių reformų įgyvendinimui.

TVF atkreipia dėmesį, kad išlieka nemaža infliacijos padidėjimo rizika. Pasaulinių naftos kainų kilimas yra svarbus infliacijos skatinimo veiksnys, tačiau prie jo Lietuvoje prisideda ir vidinės paklausos augimas bei ryškėjantis kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, sąlygojantis darbo užmokesčio augimą.

TVF pranešime pabrėžiama fiskalinės konsolidacijos Lietuvoje svarba, ypač didelį dėmesį skiriant biudžeto išlaidų mažinimui ir mokesčių administravimo stiprinimui. Rekomenduojama priimti fiskalinės atsakomybės aktą. Taip pat pažymima, kad nusprendus sumažinti fizinių asmenų pajamų mokestį būtina numatyti kompensacines priemones.

Tebesitęsiant sparčiam bankų paskolų didėjimui, TVF nuomone, būtina atidžiai prižiūrėti šį procesą. Taip pat pažymima, kad siekiant palaikyti ekonomikos konkurencingumą būtina didinti darbo rinkos lankstumą ir skatinti mokslą bei inovacijų diegimą.

Nuo 2003 metų kovo pabaigos, kai baigėsi Lietuvos ir TVF Prevencinė stabilizavimo programa, TVF ir Lietuvos bendradarbiauja per konsultacijas.

Tarptautinio valiutos fondo nare Lietuva yra nuo 1992 m. Šiuo metu TVF priklauso 184 šalys.

Išsamesnė informacija – TVF interneto svetainėje.