Lietuvos bankas
2010-09-22

Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigaliojo nauji Lietuvos banko (LB) mokėjimo sistemos LITAS paslaugų įkainiai - mažesni nei buvo. Neskubaus mokėjimo nurodymo įvykdymas dabar kainuoja

Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigaliojo nauji Lietuvos banko (LB) mokėjimo sistemos LITAS paslaugų įkainiai – mažesni nei buvo. Neskubaus mokėjimo nurodymo įvykdymas dabar kainuoja 0,30 lito, skubaus mokėjimo nurodymo įvykdymo įkainis – 0,33 lito.

Iki šiol skubaus ir neskubaus mokėjimo įkainis taikytas vienodas – 0,37 lito.

Nauji mokėjimo sistemos LITAS įkainiai patvirtinti LB valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino įsakymu.

Šie įkainiai nustatomi remiantis išlaidų padengimo, skaidrumo ir sistemos dalyvių lygių teisių principais. Jie peržiūrimi kartą per metus.

Nauja Lietuvos banko mokėjimo sistema LITAS pradėjo veikti 2004 metų sausio 19 d. Ji pakeitė nuo 1993 metų naudotą sistemą TARPBANK.

Mokėjimo sistema LITAS skirta mokėjimams vykdyti ir realiu, ir nustatytu laiku. Joje taikomos pažangios kredito, likvidumo ir operacinės rizikos valdymo priemonės. Sistemoje LITAS įdiegtos apsaugos ir veiklos patikimumo priemonės grindžiamos nacionaliniais ir tarptautiniais standartais.

Sistemoje dalyvauja Lietuvos bankas, 9 šalies bankai, 2 užsienio bankų skyriai ir Centrinė kredito unija. Vykdydami atsiskaitymus už vertybinius popierius, šia sistema taip pat naudojasi 11 vertybinių popierių rinkos dalyvių (Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir Vertybinių popierių komisijos prižiūrimos finansų maklerio įmonės).

Šių metų pirmąjį ketvirtį mokėjimo sistemoje LITAS apdorota 4 mln. mokėjimo nurodymų, kurių vertė – 49,1 mlrd. litų. Sistemoje per dieną vidutiniškai įvykdyta 805,7 mln. litų vertės 65 904 mokėjimo operacijos. Palyginti su 2004 metų pirmuoju ketvirčiu, vidutinis dienos mokėjimo operacijų skaičius padidėjo 21 proc., o vidutinė dienos mokėjimo operacijų vertė – 17 proc. Šių metų pirmojo ketvirčio vidutinė mokėjimo operacijos vertė – 12,2 tūkst. litų.

Šių metų pirmąjį ketvirtį realaus laiko mokėjimo operacijų dalis sistemoje LITAS sudarė 1,2 procento tarp viso mokėjimo operacijų skaičiaus ir 35,4 procento tarp visų mokėjimo operacijų vertės.

Sistemoje LITAS, kaip ir daugelyje kitų valstybių realaus laiko sistemų, realiu laiku paprastai vykdomi didelės vertės mokėjimai.