Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje  1. Apsvarstyti AB PAREX banko inspektavimo, atlikto 2001 m. lapkričio mėn. rezultatai. Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys. Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu AB PAREX bankas vykdė visus nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Inspektavimo metu nustatytus trūkumus bankas įpareigotas pašalinti iki 2002 m. kovo 1 d.  2. Apsvarstyti AB Lietuvos taupomojo banko inspektavimo, atlikto 2001 m. rugsėjo - gruodžio mėn. rezultatai. Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys. Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu buvo vykdomi visi nustatyti riziką ribojantys normatyvai. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bankas neužtikrino tinkamo apskaitos tvarkymo ir jos rengimo, Lietuvos bankui suteikė neteisingą informaciją, nutarta įspėti AB banką “HANSA - LTB” ir įpareigoti pašalinti trūkumus iki 2002 m. balandžio 5 d. 3. Apsvarstyti Ekraniečių kredito unijos inspektavimo, atlikto 2001 m. gruodžio mėn. rezultatai. Inspektuojamu laikotarpiu kredito unija vykdė visus nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Tačiau atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus, Ekraniečių kredito unija įspėta ir įpareigota juos pašalinti iki 2002 m. balandžio 1 d.  4. Patvirtintos pinigų pervedimo į banko Lietuvos banke atidarytą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmenų lėšos už banko išplatintas akcijas, tvarka. Tvarka patvirtinta atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas licenciją steigiamam bankui ar leidimą įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu, turi nustatyti pinigų, kuriais formuojamas banko akcinis kapitalas, kilmę. Patvirtinta tvarka leidžia geriau vykdyti tokių nuostatų, nustatytų teisės aktuose, vykdymą.  5. Nutarta leisti kredito unijai “Vilties kelias” įregistruoti įstatų pakeitimus, susiju

 1. Apsvarstyti AB PAREX banko inspektavimo, atlikto 2001 m. lapkričio mėn. rezultatai.

Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys. Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu AB PAREX bankas vykdė visus nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Inspektavimo metu nustatytus trūkumus bankas įpareigotas pašalinti iki 2002 m. kovo 1 d. 

2. Apsvarstyti AB Lietuvos taupomojo banko inspektavimo, atlikto 2001 m. rugsėjo - gruodžio mėn. rezultatai.

Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys. Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu buvo vykdomi visi nustatyti riziką ribojantys normatyvai.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad bankas neužtikrino tinkamo apskaitos tvarkymo ir jos rengimo, Lietuvos bankui suteikė neteisingą informaciją, nutarta įspėti AB banką “HANSA - LTB” ir įpareigoti pašalinti trūkumus iki 2002 m. balandžio 5 d.

3. Apsvarstyti Ekraniečių kredito unijos inspektavimo, atlikto 2001 m. gruodžio mėn. rezultatai.

Inspektuojamu laikotarpiu kredito unija vykdė visus nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Tačiau atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus, Ekraniečių kredito unija įspėta ir įpareigota juos pašalinti iki 2002 m. balandžio 1 d. 

4. Patvirtintos pinigų pervedimo į banko Lietuvos banke atidarytą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmenų lėšos už banko išplatintas akcijas, tvarka.

Tvarka patvirtinta atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas licenciją steigiamam bankui ar leidimą įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu, turi nustatyti pinigų, kuriais formuojamas banko akcinis kapitalas, kilmę. Patvirtinta tvarka leidžia geriau vykdyti tokių nuostatų, nustatytų teisės aktuose, vykdymą. 

5. Nutarta leisti kredito unijai “Vilties kelias” įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu. 

6. Nutarta atšaukti Stiklininkų kredito unijai licenciją verstis kredito unijos įstatuose nurodyta veikla.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į kredito unijos neeilinio susirinkimo metu priimtą sprendimą likviduoti kredito uniją ir Lietuvos bankui pateiktą prašymą dėl licencijos atšaukimo.

7. Nutarta pakeisti AB Lietuvos taupomajam bankui išduotą licenciją į banko licenciją, kurioje nurodytas naujas banko pavadinimas ? AB bankas “HANSA-LTB”. 

8. Nutarta leisti AB bankui “HANSA-LTB” įregistruoti banko Alytaus, Kauno m. centro, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Sostinės skyrių nuostatų pakeitimus.

Nuostatų pakeitimai susiję su klientų aptarnavimo padalinių valdymo pokyčiais.

9. Nutarta leisti AB Vilniaus bankui įregistruoti banko Šiaulių filialo nuostatų pakeitimus. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į banko filialo buveinės adreso pasikeitimą.

10. Apsvarstyti kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių 2001 m. IV ketvirtį rezultatai.

2001 m. IV ketvirtį inspektavimas buvo atliktas septyniose kredito unijose - Šilalės, Pirmosios lenkų, “Žemdirbio parama”, “Tikroji viltis”, Kaišiadorių vyskupijos, “Germanto lobis” ir Ekraniečių.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Atlikus inspektavimus, kiekviena kredito unija buvo įpareigota iki nustatytos datos pašalinti trūkumus. Vykdydamos įpareigojimus, kredito unijos teikia informaciją apie trūkumų šalinimą.

11. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos XXVIII Olimpiados žaidynėms Atėnuose, grafinių projektų konkurso rezultatai.

Pirmoji vieta atiteko dailininko Giedriaus Paulausko projektui, antroji - Rytui Jonui Belevičiui. Trečioji vieta nebuvo skirta.

Taip pat patvirtintas užrašas monetos briaunoje: XXVIII OLIMPIADOS ŽAIDYNĖS. 

12. Nutarta patvirtinti Subordinuotų paskolų ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrąsias nuostatas.

Nuostatai patvirtinti atsižvelgiant į tai, kad 2001 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo naujos Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės, kuriose numatyta, kad bankai gali turėti ir trečio lygio kapitalą, kurį turėtų sudaryti trumpalaikės subordinuotos paskolos. Iki šiol nebuvo numatyta, kad tokios paskolos būtų įtraukiamos į banko kapitalą.

Rengiant nuostatas taip pat atsižvelgta į Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr.2000/12EC reikalavimus, Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas bei naują Kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodiką.