Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 22,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 474,8 mln. litų arba 2,2 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 267,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,4 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys - pinigai

2005 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 22,2 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 474,8 mln. litų arba 2,2 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 267,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,4 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais atitinkamai padidėjo 73,1 ir 194,5 mln. litų. Pastarųjų didėjimą labiausiai lėmė 175,9 mln. litų padidėję fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais.

Kvazipinigai vasario mėn. padidėjo 207,2 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 9,8 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 34,1 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 173,1 mln., iš jų nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 139,5 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita vasario mėnesį buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas padidėjo 1,2 mlrd. litų arba 18,6 procento, iš jo komercinių bankų grynasis užsienio turtas padidėjo 827,3 mln. litų. Vidaus kreditas sumažėjo 401,8 mln. litų. Labiausiai tai lėmė grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjimas 942,0 mln. litų. Kreditas kitiems rezidentams per mėnesį padidėjo 540,1 mln. litų, iš jo pretenzijos nefinansinėms įmonėms padidėjo 271,3 mln. litų, o fiziniams asmenims – 220,6 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 012005 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 450,97 649,31 198,418,6
Užsienio turtas13 979,814 573,0593,24,2
Įsipareigojimai užsieniui7 528,86 923,7-605,2-8,0
VIDAUS KREDITAS18 970,618 568,8-401,8-2,1
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
390,6-551,3-942,0-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams392,7385,3-7,3-1,9
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

95,5102,77,27,5
Pretenzijos privačiam sektoriui16 227,116 710,7483,63,0
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 864,71 921,356,63,0
PINIGAI12 141,412 408,9267,62,2
Pinigai apyvartoje5 000,25 073,373,11,5
Indėliai iki pareikalavimo7 141,17 335,6194,52,7
KVAZIPINIGAI9 566,19 773,3207,22,2
Indėliai užsienio valiutomis4 400,64 573,7173,13,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 165,45 199,634,10,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 714,14 035,9321,88,7

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.