Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko 2004 metų finansinę ataskaitą ir paskirstė 2004 metų pelną.

1. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko 2004 metų finansinę ataskaitą ir paskirstė 2004 metų pelną.

Lietuvos banko 2004 metų pelnas sudaro 132,12 mln. litų.

Praėjusių metų pelnas paskirstytas taip: į valstybės biudžetą pervedama 66,06 mln. litų, po 33,03 mln. litų skiriama Lietuvos banko įstatiniam kapitalui ir Lietuvos banko atsargos kapitalui.

2004 metais Lietuvos bankas gavo 213,27 mln. litų grynųjų pajamų. Didžiausią grynųjų pajamų dalį sudarė palūkanų pajamos - 175,36 mln. litų, pajamų iš finansinių operacijų, komisiniai, dividendai buvo 14,24 mln. litų.

Operacinių ir turto nusidėvėjimo išlaidų 2004 metais Lietuvos bankas turėjo 81,71 mln. litų.

Lietuvos banko 2004 metų finansinių ataskaitų auditą atliko UAB ,,Ernst & Young Baltic”.

Lietuvos banko įstatinis kapitalas sudaro 100 mln. litų, atsargos kapitalas ? 531,66 mln. litų (be 2004 metų pelno paskirstymo). 

2. Lietuvos banko valdyba davė leidimą Julitai Varanauskienei būti akcinės bendrovės VB būsto kreditų ir obligacijos banko valdybos nare. 

3. Lietuvos bankas davė leidimą Risto Tornivarai (Risto Tornivaara) eiti akcinės bendrovės Sampo banko stebėtojų tarybos nario pareigas.