Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko (LB) Pinigų politikos departamentas pertvarkytas į Ekonomikos departamentą ir Statistikos departamentą siekiant

Lietuvos banko (LB) Pinigų politikos departamentas pertvarkytas į Ekonomikos departamentą ir Statistikos departamentą siekiant skirti didesnį dėmesį finansinio stabilumo klausimams ir tinkamai įgyvendinti naujus uždavinius statistikos srityje ruošiantis euro įvedimui.

LB valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino įsakymu dėl Lietuvos banko struktūros pakeitimų naujieji padaliniai pradėjo veikti šį pirmadienį, kovo 21-ąją. Ekonomikos ir Statistikos departamentai suformuoti iš buvusio Pinigų politikos departamento tarnautojų.

LB Ekonomikos departamento direktoriumi paskirtas Raimondas Kuodis, kuris iki šiol vadovavo Pinigų politikos departamentui.

LB Statistikos departamento vadovu paskirtas Rimantas Juozas Vaicenavičius, pastaruoju metu dirbęs Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotoju.

Ekonomikos departamentą sudarys ne tik iki šiol buvę Pinigų politikos priemonių ir Makroekonomikos ir prognozavimo skyriai, bet ir naujas Finansinio stabilumo skyrius, kurio pagrindinis uždavinys bus analizuoti Lietuvos finansų sistemą, ypatingą dėmesį skiriant jos gebėjimui sėkmingai veikti ekonominių, finansinių sukrėtimų sąlygomis.

Statistikos departamentą sudarys Pinigų ir bankų statistikos skyrius, Bendrosios statistikos skyrius, Mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistikos skyrius.

Raimondas Kuodis Lietuvos banke dirba nuo 1996 metų. Yra apgynęs socialinių mokslų daktaro disertaciją. Vilniaus universitete Raimondas Kuodis baigė ekonominės kibernetikos specialybės studijas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo tarptautinių santykių ir politologijos specialybę.

Rimantas Juozas Vaicenavičius Vilniaus universitete studijavo matematiką. Yra apgynęs matematikos daktaro disertaciją. Rimantas Juozas Vaicenavičius dirbęs Lietuvos Mokslų Akademijos Matematikos ir informatikos institute, Finansų ministerijoje, kur kelerius metus buvo Fiskalinės politikos departamento direktoriumi. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoju dirbo nuo 2002 metų.