Lietuvos bankas
2010-09-22

Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva (ICC Lietuva) nominacijos ,,Partnerystės lyderis 2004” laureatu

Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva (ICC Lietuva) nominacijos ,,Partnerystės lyderis 2004” laureatu tapo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

,,Partnerystės lyderio 2004” apdovanojimo ceremonija įvyko ketvirtadienį, kovo 17 dieną, Vilniuje per tarptautinę konferenciją ,,ICC – Pasaulio verslo organizacija. Jos vaidmuo tarptautinio verslo plėtrai”.

Padėkojęs už apdovanojimą Reinoldijus Šarkinas pažymėjo, kad tai Lietuvos banko valdybos, viso Lietuvos banko kolektyvo veiklos įvertinimas. Trumpoje Lietuvos banko veiklos apžvalgoje jis minėjo mūsų šalies prisijungimą pernai prie euro įvedimui reikalingo Valiutų kurso mechanizmo II (VKM II; angl. – ERM II), 2004-ųjų pradžioje pradėjusią veikti naują mokėjimų sistemą LITAS, pažymėjo kvalifikuotą šalies kredito įstaigų priežiūrą.

Reinoldijus Šarkinas taip pat informavo apie Lietuvos banko plataus masto ir įtemptą rengimąsi euro įvedimui, kartu pažymėdamas, kad, remiantis naujausių apklausų duomenimis, dauguma šalies verslininkų pritaria perėjimui prie Europos Sąjungos bendros valiutos ir yra apie tai pakankamai informuoti.

Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Pasaulio verslo organizacijos generalinė sekretorė Marija Livanos Kato (Maria Livanos Cattaui), kiti svečiai iš užsienio, Lietuvos verslo ir valdžios institucijų atstovai.

Lietuvos verslo visuomenė iki šių metų kovo mėnesio aktyviai reiškė savo nuomonę, kas vertas Partnerystės lyderio apdovanojimo. Kovo 3 dieną ICC Lietuva prezidiumo nariai, atsižvelgdami į gautus pasiūlymus, priėmė sprendimą.

Per visus Reinoldijaus Šarkino vadovavimo centriniam bankui metus užtikrinta stabili pinigų politika, lito patikimumas, sėkmingai ruošiamasi euro įvedimui – tai leido Lietuvos ūkiui pasiekti didelių plėtros tempų ir rezultatų, citavo apklausoje dalyvavusių verslininkų žodžius Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva (ICC Lietuva) prezidentas Julius Niedvaras. Jo teigimu, reikia įvertinti tai, kad stabili valiuta yra bene vienas iš didžiausių Lietuvos pasiekimų. Tai aiškus Lietuvos banko valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino nuopelnas – jis, verslo žmonių akimis, yra nepriekaištingos reputacijos žmogus, kalbėjo Julius Niedvaras.

Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva (ICC Lietuva) prezidentas taip pat minėjo verslininkų atsiliepimus, kad stabilumas ir užtikrintumas, kuriuo pasižymėjo Lietuvos bankas susiejant litą su euru, Lietuvai prisijungiant prie VKM II, veikė verslo visuomenę stabilizuojančiai. Didelį autoritetą tarp verslininkų turintis Reinoldijus Šarkinas savo darbais ir juos lydėjusiais pareiškimais prisidėjo prie patikimos verslui palankios aplinkos kūrimo, teigė Julius Niedvaras.

Nominacijos ,,Partnerystės lyderis” kandidatus kiekvienais metais siūlo ICC Lietuva nariai, Lietuvos verslo ir visuomenės atstovai. Partnerystės lyderio rinkimų tvarka neriboja nuomonės pateikimo formos, o nuomonės teikėjo duomenys išlieka konfidencialūs. Iš daugiausia vertinimų sulaukusių kandidatų ICC Lietuva prezidiumas išrenka nugalėtoją.

 2001 metų Partnerystės lyderiu tapo Prezidentas Valdas Adamkus. 2002 metais tokį apdovanojimą pelnė Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Papildomus apdovanojimus už nuopelnus partnerystės srityje 2002 metais gavo Seimo narys Andrius Kubilius, Europos komiteto prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Petras Auštrevičius ir Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas.

Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva (ICC Lietuva) yra pasaulio verslo organizacijos ,,International Chamber of Commerce” (ICC) nacionalinis komitetas Lietuvoje. Asociaciją Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva 1994 metų pabaigoje įsteigė pagrindinės Lietuvos verslo asocijuotos organizacijos, įvairios šakinės asociacijos ir kiti ūkio subjektai. Šiuo metu ICC Lietuva vienija daugiau nei 40 narių, iš kurių 10 – asocijuotų verslo struktūrų.