Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 16,5 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo ir komercinių bankų

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 16,5 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 107,8, 23,2 ir 11,0 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 126,8 mln. litų.

Pinigų atsargą 227,3 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, tačiau 31,0 mln. litų mažino operacijos su nerezidentais ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 181,3 mln. litų daugiau nei nupirko.

Vasario mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai padidėjo 195,6 ir 289,3 mln. litų.

Lietuvos banko balansas

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 012005 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 273,09 468,6195,62,1
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
11,311,40,00,3
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS253,5247,1-6,3-2,5
IŠ VISO TURTO9 551,89 741,1189,32,0
PINIGŲ ATSARGA6 913,06 929,516,50,2
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 475,75 583,4107,82,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI146,836,3-110,6-75,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 631,01 920,3289,317,7
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,429,40,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS811,0806,5-4,5-0,5
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI20,519,1-1,4-7,0
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 551,89 741,1189,32,0

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 012005 02Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
64,3--64,3-

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.