Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. sausio mėn., palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 152,8 mln. litų

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. sausio mėn., palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 152,8 mln. litų ir sudarė 96,7 mln. litų. ESD daugiausia mažėjo dėl sumažėjusio prekybos balanso deficito. Palyginti su 2004 m. sausio mėn., 2005 m. sausio mėn. ESD sumažėjo daugiau kaip du kartus.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. sausio mėn., palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., prekių eksportas sumažėjo 8,3 procento, o importas – net 20,3 procento. Palyginti su 2004 m. sausio mėn., prekių eksportas padidėjo 27 procentais, o prekių importas – 14,2 procento.

2005 m. sausio mėn., palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 28,9 procento, o paslaugų importas – 31,4 procento, todėl 2005 m. sausio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 29,4 mln. litų ir sudarė 109,1 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 7,9 procento, o paslaugų importas padidėjo 0,3 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 36,2 mln. litų.

2005 m. sausio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 113,7 mln. litų (2004 m. gruodžio mėn. buvo 137,3 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 42,5 mln. litų (2004 m. gruodžio mėn. buvo 43,5 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 22,6 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis padidėjo 45,6 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras pajamų balanso deficitas, palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., sumažėjo 68,1 mln. litų (2005 m. sausio mėn. sudarė 25,2 mln. Lt).

Šių metų sausio mėn. einamųjų pervedimų balansas buvo neigiamas (-45 mln. Lt). 2004 m. gruodžio ir sausio mėnesių einamųjų pervedimų balansai buvo teigiami. Einamųjų pervedimų deficitą 2005 m. sausio mėn. lėmė sumažėjusios išmokos iš ES paramos fondų ir dėl atliktų avansinių mokėjimų padidėjusios įmokos į ES biudžetą.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. sausio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 37,6 mln. litų, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos) sudarė 440,8 mln. litų.

2005 m. sausio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 194,5 mln. litų. Palyginti su 2004 m. gruodžio mėn., šis srautas sumažėjo 166,2 mln. litų, tačiau, palyginti su sausio mėn., padidėjo 194 mln. litų. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. sausio mėn. sudarė 179,4 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas 1,8 karto viršijo einamosios sąskaitos deficitą.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. sausio mėn. buvo neigiamas (-79,8 mln. Lt). Tai lėmė šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų nuosavybės vertybinius popierius ir sumažėjusios nerezidentų investicijos į Vyriausybės skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. sausio mėn. buvo teigiamas (315,5 mln. Lt). Nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių šalies komerciniuose bankuose padidėjimas daugiausia lėmė bendrą teigiamą šių investicijų srautą.

2005 m. sausio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 218,2 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino padidėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (160,1 mln. Lt), padidėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui (134,5 mln. Lt), padidėję kiti grynieji įsipareigojimai (29,0 mln. Lt) ir padidėjusios kredito įstaigų privalomosios atsargos bei kitos lėšos Lietuvos banke (24,4 mln. Lt). Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekis sumažėjo 113,8 mln. litų.