Lietuvos bankas
2013-10-29

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi AS LHV Group prašymą leisti įsigyti AB banko „FINASTA“ ir tai pačiai grupei priklausančių valdymo įmonės UAB „Finasta Asset Management“ bei AB FMĮ „FINASTA“ akcijų paketus, nutarė neprieštarauti siūlomiems įsigijimams.

Siekdamas užtikrinti patikimą banko „FINASTA“, turto valdymo įmonės „Finasta Asset Management“ ir finansų maklerio įmonės „FINASTA“ valdymą bei atsižvelgdamas į galimą įsigyjančio asmens poveikį šioms įmonėms, Lietuvos bankas įsigyjančio asmens tinkamumą vertino pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatyme numatytus finansinio patikimumo, nepriekaištingos reputacijos ir kitus kriterijus.

Įvertinus pateiktus dokumentus, nenustatyti pagrindai prieštarauti, kad AS LHV Group įsigytų kvalifikuotąją banko „FINASTA“ bei grupės įmonių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

Lietuvos banko valdyba taip pat nustatė, kad jei siūlomi įsigijimai nebus įgyvendinti iki 2014 m. sausio 31 d., Valdybos sprendimas dėl neprieštaravimo sandoriams neteks galios.

Šis Lietuvos banko valdybos nutarimas neužkerta kelio kitiems galimiems investuotojams kreiptis į Lietuvos banką dėl AB banko „FINASTA“ ir tai pačiai grupei priklausančių įmonių akcijų paketų įsigijimo.