Lietuvos bankas
2012-03-06

Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“ (Kaunas) informavo Lietuvos banką, kad unijos valdyba priėmė sprendimą išrinkti Živilę Dargenę eiti kredito unijos administracijos vadovės pareigas.

Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštaravo.