Lietuvos bankas
2024-03-28
11

2024 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 94,0 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 7,2 %). Namų ūkių indėliai padidėjo 152,5 mln. Eur, arba 0,7 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 108,2 mln. Eur, arba 1,0 proc. (šių sektorių metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,8 ir 6,5 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 22,5 mlrd. ir 10,8 mlrd. Eur. Vasario mėn. finansų sektoriaus3 indėliai padidėjo 110,4 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 1,1 mlrd., o valdžios sektoriaus sumažėjo 60,7 mln. ir sudarė 5,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant mažėjusių palūkanų normų, namų ūkių sutarto termino indėliai 2024 m. vasario mėn. augo

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 21,9 mln. Eur, arba 0,1 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 140,0 mln. Eur, arba 1,6 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,3 mlrd. ir 8,8 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 128,9 mln. ir 28,2 mln. Eur, arba 1,9 ir 1,5 proc. Šių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 7,0 mlrd. ir 1,9 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 70,6 mln. Eur, arba 0,3 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,8 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams išaugo 48,3 mln. Eur, arba 0,3 proc., o ne finansų bendrovėms sumažėjo 21,3 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,6 ir 6,1 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 44,9 mln. Eur, o valdžios sektoriui sumažėjo 1,3 mln. Eur. 2024 m. vasario pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,6 mlrd., 10,6 mlrd., 1,5 mlrd. ir 358,4 mln. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant mažėjusių palūkanų normų, namų ūkių sutarto termino indėliai 2024 m. vasario mėn. augo

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį išaugo atitinkamai 41,9 mln. ir 9,9 mln. Eur, arba 0,3 ir 0,9 proc., o kitiems tikslams jos sumažėjo 3,5 mln. Eur, arba 0,3 proc. Šių paskolų likučiai vasario mėn. sudarė atitinkamai 12,2 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,0, 19,5 ir 2,4 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant mažėjusių palūkanų normų, namų ūkių sutarto termino indėliai 2024 m. vasario mėn. augo

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,13 proc. punkto – iki 7,01 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,02, 0,23 ir 0,48 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2024 m. vasario mėn. sudarė atitinkamai 5,73, 9,99 ir 8,50 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Nepaisant mažėjusių palūkanų normų, namų ūkių sutarto termino indėliai 2024 m. vasario mėn. augo

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį sumažėjo 0,05 proc. punkto – iki 3,53 proc. Visų laikotarpių (iki 1 mėn., nuo 1 iki 6 mėn., nuo 6 mėn. iki 1 m., nuo 1 m. iki 2 m. ir nuo 2 m.) sutarto termino indėlių palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,44, 0,02, 0,06, 0,16 ir 0,05 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2024 m. vasario mėn. sudarė atitinkamai 1,00, 2,95, 3,73, 3,91 ir 4,15 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Nepaisant mažėjusių palūkanų normų, namų ūkių sutarto termino indėliai 2024 m. vasario mėn. augo

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (113.6 KB download icon)