Lietuvos bankas
2022-10-26
11

2022 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 282,0 mln. Eur, arba 1,1 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 17,6 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams3 per mėnesį išaugo 128,2 mln., arba 1,0 proc., o ne finansų bendrovėms – 118,4 mln. Eur, arba 1,2 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 12,4 ir 21,8 %). Paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 38,1 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 2,6 mln. Eur. 2022 m. rugsėjo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,4 mlrd., 10,2 mlrd., 1,9 mlrd. ir 328,2 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 111,5 mln., 12,3 mln. ir 4,4 mln. – iki atitinkamai 11,2 mlrd., 915,6 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 177,7 mln. Eur, arba 0,5 proc. (metinis augimo tempas buvo 4,9 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį padidėjo 150,3 mln., arba 0,7 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 80,4 mln. Eur, arba 0,8 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 3,7 ir 0,4 %). Valdžios sektoriaus indėliai per mėnesį padidėjo 226,5 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 118,6 mln. – iki atitinkamai 3,9 mlrd. ir 996,3 mln. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. rugsėjo pabaigoje sudarė atitinkamai 9,4 mlrd. ir 20,4 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 165,8 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 174,5 mln. – iki atitinkamai 16,8 mlrd. ir 9,0 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį pakilo 0,49 proc. punkto – iki 4,64 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,72 ir 0,02, o kitiems tikslams jos sumažėjo 0,32 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. rugsėjo mėn. sudarė atitinkamai 3,46, 8,96 ir 5,60 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant augančių palūkanų normų, paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per rugsėjo mėn. padidėjo 1 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant augančių palūkanų normų, paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per rugsėjo mėn. padidėjo 1 proc.
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nepaisant augančių palūkanų normų, paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per rugsėjo mėn. padidėjo 1 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Nepaisant augančių palūkanų normų, paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per rugsėjo mėn. padidėjo 1 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110 KB download icon)