Lietuvos bankas
2013-07-12

Tarpbankinės rinkos vidutinės palūkanų normos VILIBOR nuo šiol bus skaičiuojamos pagal aukštą reitingą turinčių bankų kotiruotes (palūkanas). Taip pat bus atsižvelgiama į didesnį bankų duomenų kiekį, o tai leis tiksliau atspindėti padėtį rinkoje. Šiuos ir kitus pakeitimus numato nauja Vidutinių tarpbankinių palūkanų normų VILIBOR apskaičiavimo ir skelbimo tvarka.

Dėl pastaruoju metu sumažėjusio tarpbankinės rinkos aktyvumo ankstesnė apskaičiavimo metodika nebeatitiko šių dienų reikalavimų, todėl nuspręsta įgyvendinti skaičiavimo tvarkos pakeitimus, kurie tiksliau atspindėtų vidutinę palūkanų normą.

Į VILIBOR skaičiavimą bus įtraukiamos bankų, kurių reitingas ne daugiau kaip dviem pakopomis mažesnis už žemiausią Lietuvai suteiktą reitingą, palūkanos. Manoma, kad reitingo reikalavimo kartelė atsijos gerokai nuo rinkos vidurkio nutolusias kotiruotes, todėl nebebus eliminuojamos mažiausia ir didžiausia reikšmės, kaip buvo daroma iki šiol. Be to, iki šešių mėnesių bus prailgintas tarpbankinės rinkos apyvartos vertinimo intervalas. Iki šiol buvo atsižvelgiama į paskutinių trijų mėnesių prekybos rezultatus.

Atrenkant bankus, pagal kurių kotiruotes skaičiuojamas VILIBOR, bus atsižvelgiama ne tik į tarpbankinių paskolų ir indėlių, bet ir į atpirkimo, išankstinius valiutos keitimo ir valiutos apsikeitimo sandorius tarp rezidentų litais. Šių sandorių kainai įtakos turi ir VILIBOR, tad įtraukus juos į atrankos kriterijus, būtų tiksliau atspindėtos tarpbankinės rinkos tendencijos.

Bankų sąrašas, pagal kurį skaičiuojamos VILIBOR, bus peržiūrėtas jau artimiausiu metu. Preliminarūs Lietuvos banko vertinimai rodo, kad VILIBOR palūkanos perskaičiavus jas tiek pagal naująją, tiek pagal senąją tvarką turėtų sumažėti.

Naujoji Vidutinių tarpbankinių palūkanų normų VILIBOR apskaičiavimo ir skelbimo tvarka turėtų įsigalioti nuo pirmadienio, liepos 15 d., apie pakeitimus paskelbus „Valstybės žiniose“.

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasirengę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR.