Lietuvos bankas
2021-12-01
11

Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) akcentavo reikšmingą mūsų šalies pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Tai lėmė pagerintą Lietuvos reitingą.

„MONEYVAL vertinimas parodo nuolatinių ilgalaikių pastangų rezultatą. Tai svarbi  ir pozityvi žinia apie mūsų šalies pažangą tarptautinei bendruomenei. Mums ypač svarbu, kad buvo įvertintos Lietuvos banko pastangos ir darbas stiprinant rizikos vertinimu grįstą finansų rinkos dalyvių priežiūrą“, ─ sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta, kuruojantis finansų rinkos priežiūros sritį.

2018 m. MONEYVAL atlikus Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vertinimą, buvo patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas, kurį įgyvendina atsakingos institucijos. Pagal savo kompetenciją stiprindamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities priežiūrą, Lietuvos bankas nuolat didina išteklius, koregavo organizacinę struktūrą, kuria naujus rizikų vertinimo modelius, tobulina rizikos vertinimu pagrįstą priežiūros mechanizmą, vis dažniau pasitelkia skaitmenines priemones. 

MONEYVAL pažymėjo, kad Lietuva reikšmingai pagerino atitiktį Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) standartams. Atsižvelgusi į pažangą, kurią Lietuva padarė stiprindama kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu finansų įstaigų priežiūros politikos srityje, ir taikydama rizikos vertinimo metodologiją, MONEYVAL nusprendė pagerinti Lietuvos reitingą, kuris parodo, kaip įgyvendinamos FATF rekomendacijos dėl finansų rinkos dalyvių veiklos reguliavimo ir priežiūros.

MONEYVAL, vertindamas Lietuvos pažangą, nagrinėjo, kokias teisines, priežiūros ir institucines priemones Lietuva taiko įgyvendindama tarptautines finansines sankcijas, rizikos vertinimu pagrįstos finansų rinkos dalyvių ir kitų susijusių subjektų priežiūrą bei kitas sritis, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencija. 

Stiprindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, Lietuva ir toliau įgyvendins MONEYVAL rekomendacijas ir priemones šiai rizikai valdyti. 

MONEYVAL periodiškai vertina valstybių pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, atitiktį tarptautiniams standartams ir teikia atsakingoms valstybių institucijoms rekomendacijas dėl efektyvesnio rizikų valdymo ir efektyvesnės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

MONEYVAL pranešimas anglų kalba