Lietuvos bankas
2023-01-18
11

Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, skelbia naujausia MONEYVAL ataskaita. Joje nurodoma, kad Lietuva pagerino atitiktį dviem Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) rekomendacijoms, susijusioms su juridinių asmenų naudos gavėjų skaidrumu  ir grynųjų pinigų gabenimo kontrole.

Padidindama muitinės įgaliojimus prašyti papildomos informacijos ir ją gauti, Lietuva pašalino anksčiau nustatytą reikšmingą trūkumą. Be to, Lietuva sustiprino koordinavimo mechanizmą tarp Muitinės ir Migracijos departamento bei finansinės žvalgybos padalinio. Vis dar esama nedidelių trūkumų, susijusių su grynųjų pinigų pervežimu paštu ir (arba) krovininiu transportu ir jų sulaikymu siekiant surinkti galimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įrodymus.

Pabrėžiama, kad Lietuva ėmėsi tam tikrų svarbių veiksmų, kad padidintų juridinių asmenų skaidrumą. Praėjusiais metais pradėjo veikti juridinių asmenų naudos gavėjų posistemis (JANGIS), kuriame renkama informacija apie juridinių asmenų akcininkus, narius ir savininkus. Nors Lietuva patobulino teisinį reglamentavimą, vis dar yra keletas trūkumų, susijusių su poveikio priemonių proporcingumu ir atgrasymu, taip pat su juridinių asmenų rizikos vertinimu.

Lietuva jau užsitikrino visišką atitiktį 8-ioms iš 40-ies FATF rekomendacijų, kurios laikomos tarptautiniu kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartu. 27-ioms rekomendacijoms nustatyti nedideli trūkumai.Visiškos neatitikties vertinimų Lietuva neturi, tačiau lieka dar penkios rekomendacijos, susijusios su nacionaliniu bendradarbiavimu ir koordinavimu, kriptoturto reglamentavimu ir priežiūra, tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, ne finansų sektoriaus reguliavimu ir priežiūra (2, 6, 7, 15 ir 28 FATF rekomendacijos), dėl kurių reikalinga pažanga.

Stiprindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, Lietuva ir toliau sieks pažangos įgyvendindama FATF rekomendacijas ir su jomis susijusias priemones.

MONEYVAL pranešimą anglų kalba rasite čia.