Lietuvos bankas
2013-08-22

2013 m. gruodžio 15 dieną Lietuvos bankas baigs platinti 50 litų nominalo kolekcines (progines) monetas, kurių vienoje pusėje pavaizduota stilizuota kamanė.

Ši moneta, skirta Lietuvos gamtai, paskelbta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone bei išleista į apyvartą 2008 metais.

Monetos dailininkai – Vladas Oržekauskas ir Alfonsas Vaura

Tų monetų dar galima įsigyti Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune.

Pagal nustatytą tvarką, kolekcinės (proginės) monetos yra platinamos 5 metus nuo jų išleidimo į apyvartą dienos.

Išsamesnė informacija apie šią monetą pateikiama čia.