Lietuvos bankas
2023-07-14
11

Lietuvos bankas panaikino UAB „Lock Trust“ mokėjimo įstaigos licencijos galiojimą dėl pasikartojančių esminių pažeidimų ir priežiūros institucijos skirtų privalomų nurodymų nevykdymo.

Įstaiga per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtindavo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Lietuvos bankui daugiau nei metus laiko vėlavo pateikti metines finansines ataskaitas. Jau anksčiau už finansinių ataskaitų nepateikimą įstaiga bausta skiriant baudą, jai buvo uždrausta sudaryti sutartis su klientais bei teikti jiems mokėjimo paslaugas, nuo pareigų nušalinta ankstesnė įmonės administracijos vadovė. Įstaiga per Lietuvos banko nurodytus terminus neišrinko naujo teisės aktų reikalavimus atitinkančio vadovo ir visa apimtimi neištaisė anksčiau nustatytų teisės aktų pažeidimų. Įstaiga neteikė finansinių paslaugų ir neturėjo klientų lėšų.

Tokio masto pažeidimai, jų pakartotinumas ir netinkamas veiklos organizavimas, lemiantys trečią kartą per šiek tiek daugiau nei metų laikotarpį klausimo dėl poveikio priemonių svarstymą dėl iš esmės tų pačių pažeidimų, negebėjimas jų ištaisyti, jų kartojimas rodo, kad įmonė negali tinkamai vykdyti licencinės veiklos, todėl nuspręsta panaikinti šios įstaigos licencijos galiojimą.