Lietuvos bankas
2023-05-30
11

2023 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 238,6 mln. Eur, arba 0,6 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 12,2 %). Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 6,3 mln., arba 0,1 proc., o namų ūkių jie padidėjo 44,8 mln. Eur, arba 0,2 proc. (jų metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 19,4 ir 6,3 %). Valdžios ir finansų3 sektorių indėliai balandžio mėn. sumažėjo atitinkamai 233,4 mln. ir 43,7 mln. – iki 4,3 mlrd. ir 855,6 mln. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. balandžio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,7 mlrd. ir 21,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 292,0 mln. ir 185,4 mln. Eur, arba 1,7 ir 1,9 proc. Vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 16,7 mlrd. ir 9,8 mlrd. Eur. Trečią mėnesį iš eilės sparčiai didėja namų ūkių sutarto termino indėliai – nuo 2023 m. vasario mėn. jie padidėjo 723,0 mln. Eur, arba 19,9 proc.;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 181,5 mln. Eur, arba 0,7 proc. (metinis augimo tempas sudarė 9,6 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo atitinkamai 74,8 mln. ir 38,6 mln. Eur, arba 0,5 ir 0,4 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 9,5 ir 7,4 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 72,7 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 4,6 mln. Eur. 2023 m. balandžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,9 mlrd., 10,2 mlrd., 2,1 mlrd. ir 324,2 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 57,5 mln., 13,1 mln. ir 4.2 mln. Eur, arba atitinkamai 0,5, 1,4 ir 0,3 proc., – iki atitinkamai 11,6 mlrd., 970,1 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,36 proc. punkto – iki 6,49 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,25, 0,16 ir 0,94 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 5,28, 9,47 ir 7,6 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per paskutinius tris šių metų mėnesius padidėjo penktadaliu
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per paskutinius tris šių metų mėnesius padidėjo penktadaliu
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per paskutinius tris šių metų mėnesius padidėjo penktadaliu
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per paskutinius tris šių metų mėnesius padidėjo penktadaliu

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (141.6 KB download icon)