Lietuvos bankas
2024-02-27
11

2024 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 362,4 mln. Eur, arba 0,9 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 6,6 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo atitinkamai 574,0 mln. ir 132,8 mln. Eur, arba 2,5 ir 1,2 proc. (šių sektorių metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,6 ir 5,7 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 22,3 mlrd. ir 10,9 mlrd. Eur. Sausio mėn. valdžios sektoriaus indėliai padidėjo 487,7 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 5,1 mlrd., o finansų sektoriaus3 sumažėjo 143,2 mln. ir sudarė 942,8 mln. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2024 m. sausio mėn. sumažėjo 0,9 proc.

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 848,6 mln. ir 85,1 mln. Eur, arba 5,3 ir 0,9 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,3 mlrd. ir 9,0 mlrd. Eur. Namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 265,5 mln. Eur, arba 4,0 proc., o likutis sudarė 6,9 mlrd. Eur. Ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai sumažėjo 47,0 mln., arba 2,5 proc., ir likutis sudarė 1,8 mlrd. Eur.;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 110,8 mln. Eur, arba 0,4 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,7 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms sumažėjo 99,3 mln. Eur, arba 0,9 proc., o namų ūkiams jos išaugo 60,8 mln. Eur, arba 0,4 proc. (metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,3 ir 6,8 %). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 48,9 mln. ir 23,3 mln. Eur. 2024 m. sausio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,6 mlrd., 14,6 mlrd., 1,5 mlrd. ir 359,7 mln. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2024 m. sausio mėn. sumažėjo 0,9 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį išaugo atitinkamai 43,7 mln. ir 19,1 mln. Eur, arba 0,4 ir 1,8 proc., o kitiems tikslams jos sumažėjo 2 mln. Eur, arba 0,2 proc. Šių paskolų likučiai sausio mėn. sudarė atitinkamai 12,1 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,1, 19,3 ir 3,1 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2024 m. sausio mėn. sumažėjo 0,9 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,06 proc. punkto – iki 6,88 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos pakilo 0,08, o vartojimui ir kitiems tikslams – po 0,06 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2024 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 5,71, 9,76 ir 8,02 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2024 m. sausio mėn. sumažėjo 0,9 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,05 proc. punkto – iki 3,58 proc. Sutarto termino indėlių iki 1 mėn. palūkanų normos sumažėjo 0,42, indėlių nuo 1 iki 6 mėn. ir nuo 6 mėn. iki 1 m. jos pakilo atitinkamai 0,01 ir 0,03, o indėlių nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m. palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,06, ir 0,08 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2024 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 1,44, 2,97, 3,79, 4,07 ir 4,19 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2024 m. sausio mėn. sumažėjo 0,9 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (113.8 KB download icon)