Lietuvos bankas
2023-02-27
11

2023 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 1,1 mlrd. Eur, arba 2,9 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 8,2 %). Namų ūkių3 ir ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo atitinkamai 647,3 mln. ir 611,9 mln. Eur, arba atitinkamai 3,0 ir 5,6 proc. (jų metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 3,1 ir 10,0 %). Finansų sektoriaus5 indėliai sausio mėn. sumažėjo 11,8 mln., o valdžios sektoriaus jie padidėjo 150,5 mln. – iki atitinkamai 1,0 mlrd. ir 4,5 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. sausio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,4 mlrd. ir 21,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 815,0 mln. ir 711,8 mln. – iki atitinkamai 9,7 mlrd. ir 17,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 251,9 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metinis augimo tempas sudarė 12,1 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams per mėnesį sumažėjo atitinkamai 233,8 mln. ir 7,0 mln., arba atitinkamai 2,3 ir 0,1 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 11,7 ir 10,0 %). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 3,8 mln. ir 7,2 mln. Eur. 2023 m. sausio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,0 mlrd., 13,7 mlrd., 2,0 mlrd. ir 345,1 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir kitiems tikslams per mėnesį sumažėjo atitinkamai 16,7 mln. ir 7,5 mln., o paskolos vartojimui padidėjo 17,2 mln. – iki atitinkamai 11,5 mlrd., 1,2 mlrd. ir 936,2 mln. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,36 proc. punkto – iki 5,82 proc. Paskolų būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,26 ir 1,23, o paskolų vartojimui jos sumažėjo 0,27 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 4,60, 7,86 ir 8,90 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sausio mėn. sumažėjo 2,9 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sausio mėn. sumažėjo 2,9 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sausio mėn. sumažėjo 2,9 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sausio mėn. sumažėjo 2,9 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (139 KB download icon)