Lietuvos bankas
2021-04-29
11

2021 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 968,5 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 7,5 mlrd. Eur. Valdžios sektoriaus, finansų sektoriaus2, namų ūkių3 ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 451,2 mln., 179,2 mln., 173,8 mln. ir 164,3 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 3,5 mlrd., 2,8 mlrd., 918,8 mln. ir 201,3 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. kovo pabaigoje sudarė atitinkamai 18,6 mlrd., 9,4 mlrd., 3,6 mlrd. ir 1,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 215,8 mln. ir 139,6 mln. – iki atitinkamai 9,2 mlrd. ir 14,6 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 230,9 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. jos sumažėjo 290,6 mln. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir finansų sektoriui per mėnesį išaugo atitinkamai 106,8 mln., 96,2 mln. ir 38,8 mln., o paskolos valdžios sektoriui sumažėjo 10,8 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 974,3 mln., 58,3 mln. ir 20,9 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 762,8 mln. Eur. 2021 m. kovo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,5 mlrd., 1,1 mlrd., 332,9 mln. ir 11,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 89,1 mln., 3,4 mln. ir 3,6 mln. – iki atitinkamai 9,4 mlrd., 704,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,06, 0,57 ir 0,29 proc. punkto ir 2021 m. kovo mėn. sudarė atitinkamai 2,19, 8,64 ir 5,13 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo beveik 1 mlrd. eurų
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo beveik 1 mlrd. eurų
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo beveik 1 mlrd. eurų
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo beveik 1 mlrd. eurų

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (109.6 KB download icon)