Lietuvos bankas
2022-12-29
11

2022 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 268,3 mln. Eur, arba 0,7 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 7,0 %). Ne finansų bendrovių indėliai padidėjo 206,4 mln., arba 2,1 proc., o namų ūkių3 jie sumažėjo 17,4 mln. Eur, arba 0,1 proc. (jų metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 6,8 ir 3,2 %). Valdžios ir finansų4 sektorių indėliai lapkričio mėn. padidėjo atitinkamai 68,0 mln. ir 11,3 mln. – iki atitinkamai 4,4 mlrd. ir 961,2 mln. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. lapkričio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,0 mlrd. ir 20,7 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 149,1 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 47,2 mln. – iki atitinkamai 9,6 mlrd. ir 17,0 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 119,8 mln. Eur, arba 0,5 proc. (metinis augimo tempas sudarė 15,3 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo atitinkamai 79,8 mln. ir 6,4 mln., arba atitinkamai 0,6 ir 0,1 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 11,8 ir 17,3 % bei lėtėjo antrą mėnesį iš eilės). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams padidėjo atitinkamai 31,3 mln. ir 2,3 mln. Eur. 2022 m. lapkričio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,6 mlrd., 10,2 mlrd., 2,0 mlrd. ir 335,0 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 78,3 mln. ir 8,5 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 7,1 mln. – iki atitinkamai 11,3 mlrd., 928,8 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,43 proc. punkto – iki 5,31 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,25, 0,11 ir 2,34 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 4,09, 9,05 ir 7,16 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose lapkričio mėn. padidėjo 0,7 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose lapkričio mėn. padidėjo 0,7 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose lapkričio mėn. padidėjo 0,7 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose lapkričio mėn. padidėjo 0,7 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (112.3 KB download icon)