Lietuvos bankas
2023-05-02
11

2023 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 643,1 mln. Eur, arba 1,7 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 10,9 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių3 indėliai padidėjo atitinkamai 596,6 mln. ir 94,0 mln. Eur, arba 5,6 ir 0,4 proc. (jų metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 17,0 ir 6,5 %). Finansų sektoriaus4 indėliai kovo mėn. sumažėjo 59,5 mln., o valdžios sektoriaus jie padidėjo 39,1 mln. – iki atitinkamai 898,5 mln. ir 4,5 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. kovo pabaigoje sudarė atitinkamai 10,8 mlrd. ir 21,1 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį išaugo 488,4 mln. Eur, arba 5,1 proc., o namų ūkių jie sumažėjo 146,0 mln. Eur, arba 0,9 proc. Vienadienių indėlių likučiai buvo atitinkamai 10,0 mlrd. ir 17,0 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 230,7 mln. Eur, arba 0,9 proc. (metinis augimo tempas sudarė 10,8 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams per mėnesį išaugo atitinkamai 138,4 mln. ir 85,5 mln. Eur, arba 1,4 ir 0,6 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 10,2 ir 10,0 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 15,3 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 8,4 mln. Eur. 2023 m. kovo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,2 mlrd., 13,8 mlrd., 2,0 mlrd. ir 328,8 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 72,2 mln. ir 13,8 mln. Eur, arba 0,6 ir 1,4 proc., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 0,5 mln. Eur, arba 0,1 proc., – iki atitinkamai 11,6 mlrd., 957,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,04 proc. punkto – iki 6,13 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,16 ir 0,33, o paskolų kitiems tikslams jos sumažėjo 1,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. kovo mėn. sudarė atitinkamai 5,03, 9,31 ir 6,66 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose kovo mėn. padidėjo 1,7 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose kovo mėn. padidėjo 1,7 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose kovo mėn. padidėjo 1,7 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose kovo mėn. padidėjo 1,7 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (142.1 KB download icon)