Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido Lietuvos centrinei kredito unijai anksčiau paskolos sutartyje nustatyto termino grąžinti 400 000 eurų (tai atitinka 1 381 120 Lt) subordinuotąją paskolą, gautą pagal 2007 m. spalio 24 d. subordinuotosios paskolos sutartį iš Oikocredit, EcumenicalDevelopment Cooperative Society U.A. Ją buvo numatyta grąžinti 2012 m. lapkričio 14 d.

Subordinuotųjų paskolų ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrosiose nuostatuose numatyta, kad Lietuvos banko valdyba duoda leidimą grąžinti subordinuotąją paskolą anksčiau paskolos sutartyje nustatyto termino, jeigu šios paskolos grąžinimas neturės neigiamos įtakos kredito įstaigos mokumui ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

Pagal Lietuvos bankui pateiktus duomenis, Centrinei kredito unijai grąžinus paskolą anksčiau nustatyto termino nebūtų veikiamos maksimalios pozicijos vertės vienam skolininkui rodiklių reikšmės, o likvidumo normatyvas išliktų gana aukštas. Centrinės kredito unijos teigimu, subordinuotosios paskolos grąžinimas anksčiau nurodyto termino sumažintų jos kaštus.