Lietuvos bankas
2015-01-16
  • Isbraukta is saraso.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba įspėjo Lietuvos centrinę kredito uniją dėl teisės aktų pažeidimų. Jie nustatyti Lietuvos bankui atlikus jos inspektavimą. Centrinė kredito unija neužtikrino tinkamos vidaus kontrolės ir operacinės rizikos valdymo.

Ji įpareigota iki 2015 m. birželio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.