Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybai pristatyti Lietuvos centrinės kredito unijos inspektavimo, kurį atliko banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas, rezultatai.

Juos įvertinusi, Valdyba įpareigojo Centrinę kredito uniją parengti ir iki 2011 m. rugsėjo 30 d. įgyvendinti Lietuvos bankui priimtiną koncentracijos rizikos pagal maksimalią pozicijos vertę vienam skolininkui (institucijai) sumažinimo planą.

Centrinė kredito unija taip pat įpareigota iki minėtos datos pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus su rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemomis susijusius ir kitus veiklos trūkumus.

Centrinės kredito unijos administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip unija numato šalinti nustatytus veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui informuoti, kaip tai padaryta.