Lietuvos bankas
2015-12-10
11

Šiandien, gruodžio 10-ąją, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas lankysis Švedijos centriniame banke (Sveriges Riksbank). Su šio banko valdyba ir ekspertais jis aptars šalių finansų sistemoms kylančias rizikas bei jų taikomas priemones galimoms grėsmėms užkardyti. Į Švedijos centrinio banko organizuojamą seminarą Lietuvos banko vadovas pakviestas apžvelgti Šiaurės ir Baltijos regionui aktualias sistemines rizikas ir pristatyti Lietuvos patirtį įgyvendinant finansinį stabilumą įtvirtinančias makroprudencinės politikos priemones.

„Skandinavijos ir Baltijos šalių finansų sistemos yra itin glaudžiai susijusios, kiekvienos iš jų sėkmės, grėsmės ir veiksmai arba neveikimas gali daryti tiesioginį ar netiesioginį poveikį kitoms šalims. Todėl institucijoms, atsakingoms už finansinį stabilumą savo šalyse, rūpi viso regiono stabilumas ir kolegų veiksmai jam užtikrinti“, – sako V. Vasiliauskas. 

Jo pastebėjimu, Skandinavijos centrinių bankų kolegos ypač domisi Lietuvos banko, kuris vienas iš pirmųjų Europoje ėmėsi įgyvendinti priemones, skirtas neatsakingam namų ūkių skolinimuisi riboti, patirtimi. „Mūsų pamokos, kurias išmokome išgyvenę skaudžią krizę, ir mūsų taikomos naujos prevencinės priemonės ypač įdomios toms Šiaurės šalims, kuriose pastaruoju metu fiksuojamas itin spartus nekilnojamojo turto kainų kilimas“, – sako V. Vasiliauskas. 

Jis pabrėžia, kad Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regiono valstybės pastarojo meto tendencijas ir galimas sistemines grėsmes supranta labai panašiai, o dviejų aktualiausių finansinių rizikų vertinimas visiškai sutampa. „Regiono centrinių bankų ir finansų priežiūros institucijų nuomone, didžiausią grėsmę regiono finansų sistemoms gali kelti geopolitinis nestabilumas Europos Rytuose. Antroji bendrai suvokiama rizika, kurią įžvelgia šalys, kildinama iš itin glaudžių finansinių sąsajų tarp regiono finansinių institucijų“, – sako Lietuvos banko vadovas.

Švedijos centrinio banko vadovo Stefano Ingveso (Stefan Ingves) kvietimu Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas taip pat dalyvaus Nobelio premijų įteikimo ceremonijoje Stokholme.

Šiais metais Švedijos centrinio banko įsteigta Nobelio premija už nuopelnus ekonomikos mokslui bus įteikta škotų kilmės Prinstono universiteto profesoriui Angusui Ditonui (Angus Deaton). Dalyvauti ceremonijoje Švedijos centrinis bankas taip pat pakvietė Europos Centrinio Banko vadovą Marijų Dragį (Mario Draghi).