Lietuvos bankas
2023-03-28
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai dvi kandidatūras į pozicijas Lietuvos banko valdyboje. 

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja pasiūlyta skirti Julitą Varanauskienę, šiuo metu vadovaujančią Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kandidate į Lietuvos banko valdybos nario poziciją teikiama Jurgita Šaučiūnienė, šiuo metu dirbanti Lietuvos banko Korporatyvinių paslaugų departamento direktore.

Abi kandidatės yra sukaupusios turtingą darbo viešojo sektoriaus ir privačiojo finansų sektoriaus įstaigose patirtį, turi solidžią vadovavimo, pokyčių vadybos bei praktinės lyderystės patirtį.

J. Varanauskienė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dirba nuo 2017 m., o nuo 2019 m. gegužės šiai įstaigai vadovauja. Prieš tai dirbo viename iš didžiausių šalyje komercinių bankų, kur įvairias pareigas ėjo finansinių paslaugų ir klientų aptarnavimo, namų ūkių finansų, gyvybės draudimo padaliniuose. J. Varanauskienė turi darbo patirties švietimo ir mokslo srityje – yra dėsčiusi ISM vadybos ir ekonomikos universitete, dalyvavusi tarptautinėje aukštųjų mokyklų mokymo programų vertinimo ekspertų grupėje. 

J. Varanauskienė yra įgijusi vadybos ir administravimo magistro laipsnį Kauno technologijos universitete bei daktaro laipsnį ISM vadybos ir ekonomikos universitete. 

J. Šaučiūnienė karjerą Lietuvos banke pradėjo 2021 m. tapusi Korporatyvinių paslaugų departamento Finansų skyriaus vadove, o nuo praėjusių metų sausio vadovauja Korporatyvinių paslaugų departamentui. J. Šaučiūnienė yra Lietuvos banko atstovė ECB Biudžeto komitete bei Apskaitos ir pinigų politikos pajamų komitete.

Anksčiau J. Šaučiūnienė yra dirbusi keliuose didžiuosiuose komerciniuose bankuose, kur vadovavo jų finansų vystymo bei apskaitos padaliniams, taip pat turi darbo FinTech sektoriuje patirties – dvejus metus buvo vyriausioji finansų pareigūnė ir ėjo valdybos narės pareigas viename didžiausių specializuotų bankų bei elektroninių pinigų įstaigoje. 

J. Šaučiūnienė yra verslo ir vadybos magistrė, šį laipsnį įgijo Vilniaus universitete.

Pagal Lietuvos banko įstatymą valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu. 

Lietuvos banko valdybą sudaro 5 nariai. Šiuo metu valdyboje dirba 4 asmenys: valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, valdybos pirmininko pavaduotojai Asta Kuniyoshi ir Raimondas Kuodis, valdybos narys Simonas Krėpšta.