Lietuvos bankas
2013-11-21

Sustabdytas aktyvios veiklos nevykdančios UAB „Būsto paskolų draudimas“ licencijos galiojimas; patvirtinti dviejų naujų monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba sustabdė UAB „Būsto paskolų draudimas“ draudimo veiklos licencijos galiojimą.

Priimdama sprendimą, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad bendrovė faktiškai nevykdo aktyvios draudimo veiklos (nesudarinėja naujų draudimo sutarčių), todėl šis apribojimas neturėtų neigiamai paveikti draudimo sistemos saugumo, stabilumo ir patikimumo. Be to, bendrovė vykdo ne visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus (ne visus techninius atidėjinius padengia tinkamu turtu).

„Sprendimas sustabdyti licenciją sudaro galimybes bendrovei teisiniu požiūriu lanksčiau apsispręsti dėl tikslingumo vykdyti draudimo veiklą ir dėl įmonės veiklos ateities perspektyvų. Tai padaryti yra nurodžiusi priežiūros institucija. Pasikeitus situacijai, galėtų būti sprendžiamas licencijos galiojimo atnaujinimo klausimas,“ – komentuoja Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus pavaduotojas.

Nors draudimo veiklos licencijos galiojimas sustabdytas, UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir toliau vykdys iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir administruos anksčiau sudarytas draudimo sutartis, mokės draudimo išmokas, užsiims skolų išieškojimu ir turto realizavimu, išskyrus naujų draudimo sutarčių sudarymą.

Patvirtinti dviejų naujų monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba  patvirtino 100 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos pirmojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio išleidimo 400 metų sukakčiai, etaloną. Monetą į apyvartą numatyta išleisti šiemet gruodžio mėnesį 4 000 vienetų tiražu. Jos grafinį projektą sukūrė Rolandas Rimkūnas ir Eglė Rimkūnienė, gipsinį modelį – Giedrius Paulauskis.

Lietuvos banko valdyba  patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, etaloną. Monetą į apyvartą numatyta išleisti kitų metų pirmąjį ketvirtį 3 000 vienetų tiražu. Šios monetos grafinį projektą sukūrė Tadas Žebrauskas, gipsinį modelį – Giedrius Paulauskis.

Abu monetų etalonus pagamino UAB Lietuvos monetų kalykla.