Lietuvos bankas
2013-08-01

Finansų ministerijai – palankesnės sąlygos valdyti savo lėšas; nesuteikti leidimai steigti keturias kredito unijas

Finansų ministerijai – palankesnės sąlygos valdyti savo lėšas

Lietuvos banko valdyba pakeitė Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles, įteisindama galimybę teikti indėlininkams bankines paslaugas elektroniniu būdu. Šiuo ir kitais pakeitimais pagerinta Finansų ministerijai teikiamų mokėjimo paslaugų kokybė. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos išsakytą poreikį operatyviau ir efektyviau valdyti savo lėšas banko sąskaitose Lietuvos banke, padidinti skubių mokėjimo pavedimų eurais ir JAV doleriais limitai, laiko, iki kada juos galima pateikti, intervalas, sumažintas įkainis ir kt.

Lietuvos bankas, vykdydamas Lietuvos banko įstatyme nustatytas valstybės iždo agento funkcijas, tvarko valstybės iždo sąskaitas litais ir užsienio valiutomis. Šiose sąskaitose laikomus valstybės piniginius išteklius, kaupiamus ir naudojamus Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, valdo Finansų ministerija.

Nesuteikti leidimai steigti keturias kredito unijas

Lietuvos banko valdyba atsisakė išduoti leidimus steigti keturias kredito įstaigas: Uosto kredito uniją, Vilniaus krašto kredito uniją, Panevėžio krašto kredito uniją, Sūduvos krašto kredito uniją.

Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, padarytos išvados, kad steigiamos kredito unijos neužtikrins saugios ir patikimos veiklos, pateikta ne visa teisės aktuose nustatyta informacija apie steigiamų kredito unijų vadovus.

Leidimas įsteigti kredito uniją yra viena iš dviejų kredito unijos vertinimo, numatyto Kredito unijų įstatymo 8 ir 9 straipsniuose, dalių. Vertinant analizuojamos kredito unijos galimybės vykdyti saugią ir patikimą kredito unijos veiklą, vertinama kredito unijos atitiktis galiojantiems teisės aktams.