Lietuvos bankas
2013-07-11
11

FMĮ „Finvesta“ administracijos vadovui skirta 12 500 Lt bauda; patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma; patvirtintos naikinamų pensijų fondų dalyvių perkėlimo ir turto pardavimo taisyklės; patvirtinti 50 litų monetos, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, grafiniai projektai; patvirtinti 10 litų monetos iš serijos ,,Lietuvos mokslas“ grafiniai projektai

FMĮ „Finvesta“ administracijos vadovui skirta 12 500 Lt bauda

Lietuvos banko valdyba išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą finansų maklerio įmonės (FMĮ) „Finvesta“ administracijos vadovui Vincui Vanagui. Valdyba nustatė, kad V. Vanagas neužtikrino, nors privalėjo ir galėjo tai padaryti, jog UAB FMĮ „Finvesta“ Lietuvos bankui laiku ir nustatyta tvarka pateiktų patvirtintas audituotas metines finansines ataskaitas, informaciją apie įmonės vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso rezultatus, pagal pasikeitusius reikalavimus parengtą apskaitos politiką bei paskelbtų teisės aktuose nustatytą informaciją visuomenei. Lietuvos banko valdyba už šiuos pažeidimus V. Vanagui skyrė administracinę nuobaudą – 12 500 Lt.

Patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2,08 % maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės. Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

 Patvirtintos naikinamų pensijų fondų dalyvių perkėlimo ir turto pardavimo taisyklės

Lietuvos banko valdyba patvirtino Naikinamo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo dalyvių perkėlimo į kitą pensijų fondą taisykles ir Naikinamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo pensijų turto pardavimo taisykles.

Dalyvių perkėlimo taisyklėse numatyta, kad, kai naikinamo II pakopos pensijų fondo teisės ir pareigos neperduodamos kitai pensijų kaupimo bendrovei, o naikinamo fondo dalyviai nesudaro pensijų kaupimo sutarčių su kita pensijų kaupimo bendrove, visi dalyviai būtų perkeliami į vieną pensijų fondą. Jį parinktų priežiūros institucija, vadovaudamasi taisyklėse nustatytais pensijų fondo atrankos kriterijais.

Turto pardavimo taisyklės bus taikomos tais atvejais, kai naikinamo III pakopos pensijų fondo turto valdymas ir įsipareigojimai pagal pensijų kaupimo sutartis negali būti perduoti kitai valdymo įmonei. Jose numatyta tvarka, kuria vadovaujantis turės būti realizuojamas III pakopos pensijų fondo turtas ir atsiskaitoma su pensijų fondo dalyviais.

Patvirtinti 50 litų monetos, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės sidabrinės monetos, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Tado Žebrausko sukurtiems monetos averso ir reverso grafiniams projektams. Monetos briaunoje numatomas užrašas „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“.

Monetą į apyvartą numatyta išleisti 2014 m. pirmąjį ketvirtį.

donelaitis_av.jpgdonelaitis_rev.jpg

 Patvirtinti 10 litų monetos iš serijos ,,Lietuvos mokslas“ grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės auksinės monetos, skirtos humanitarinių mokslų sričiai − baltistikai – iš serijos „Lietuvos mokslas“ grafinių projektų rezultatus. Pirmoji vieta skirta Vaidoto Skolevičiaus sukurtiems averso ir reverso grafiniams projektams.

Monetą į apyvartą numatyta išleisti 2014 m. antrąjį ketvirtį.

Tai antroji serijos ,,Lietuvos mokslas“ moneta. Pirmąją šios serijos monetą, skirtą biomedicinos mokslų sričiai − kardiochirurgijai, Lietuvos bankas į apyvartą išleido 2012 m.

baltistika_av.jpgbaltistika_rev.jpg