Lietuvos bankas
2012-12-12

Licencijos bus perkeltos į elektroninę erdvę; nustatyti papildomi reikalavimai bankams dėl rizikos, susijusios su skolinimu užsienio valiuta, ir klientų informavimo apie ją; reglamentuota finansų maklerio įmonių ir investicinių fondų valdymo įmonių apskaitos politika ir procedūros; patvirtintas leidimas reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“; panaikintas uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Emiridė“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas; patvirtinta bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelė; mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimai – ir elektroninių pinigų įstaigoms; Nutarta kitąmet išleisti du numizmatinių apyvartinių monetų rinkinius; Patvirtinti dviejų kolekcinių (proginių) monetų grafiniai projektai;

Licencijos bus perkeltos į elektroninę erdvę

Lietuvos bankas atsisako popierinės formos licencijų, o informaciją apie Lietuvos banko prižiūrimų ir licencijuotų finansų rinkos dalyvių licencijas skelbs Lietuvos banko interneto svetainėje, taip įdiegdamas kokybiškai naujas elektronines licencijas. Licencijų perkėlimą į elektroninę erdvę leidžia trylikos teisės aktų pakeitimai, kuriuos patvirtino Lietuvos banko valdyba.

Nauja tvarka leis sumažinti administracinę naštą verslo subjektams ir optimizuos licencijų išdavimo ar keitimo procedūras.

Nustatyti papildomi reikalavimai bankams dėl rizikos, susijusios su skolinimu užsienio valiuta, ir klientų informavimo apie ją

Vertindami kredito riziką, bankai turi įvertinti ir riziką, susijusią su skolinimu užsienio valiuta, bei užtikrinti pakankamą kapitalo, reikalingo banko veiklos rizikai padengti, poreikį. Be to, kai paskolos suteikiamos užsienio valiuta ir (ar) kintamosiomis palūkanų normomis, bankai, prieš suteikdami kreditą, turi informuoti kredito gavėją apie riziką, susijusią su užsienio valiutos kurso pokyčiais, ir galimą reikšmingo užsienio valiutos pasikeitimo bei palūkanų normų šoko įtaką kredito gavėjo įmokoms ir galimybėms grąžinti kreditą laiku.

Tokie reikalavimai nurodyti Lietuvos banko pakeistose Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrosiose nuostatose bei Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatose.

Dokumentų pakeitimais siekiama užtikrinti, kad bankai vertintų galimą užsienio valiutos ir palūkanų normos pasikeitimą ir informuotų apie tai ne tik savo klientus fizinius asmenis, kaip tai nustatyta Atsakingojo skolinimo nuostatuose, bet ir juridinius asmenis.

Reglamentuota finansų maklerio įmonių ir investicinių fondų valdymo įmonių apskaitos politika ir procedūros

Siekdama suvienodinti visiems finansų rinkos dalyviams taikomus riziką ribojančios priežiūros reikalavimus ir padidinti tokios priežiūros efektyvumą, Lietuvos banko valdyba patvirtino išsamius reikalavimus dėl finansų maklerio įmonių ir investicinių fondų valdymo įmonių apskaitos politikos ir procedūrų. Tai išdėstyta dokumente „Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinius principus“.

Analogiški reikalavimai jau anksčiau buvo nustatyti ir yra taikomi bankams ir Lietuvos centrinei kredito unijai.

Tikimasi, kad, vykdydamos naujus reikalavimus, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės sklandžiau ir efektyviau įdiegs tarptautinius apskaitos standartus (TAS) nustatytus apskaitos principus, taisykles ir metodus.

Finansų maklerio įmonės privalo taikyti TAS nuo 2012 m., o valdymo įmonės šį reikalavimą pradės taikyti nuo 2013 m. Iki šių reikalavimų įsigaliojimo finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas sudaryti galėjo pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba pagal TAS.

Patvirtintas leidimas reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad galioja anksčiau išduotas leidimas reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“, ir galima užbaigti reorganizavimą. Tuo klausimu priimtame nutarime nurodyti tam tikri įpareigojimai bendrovei, kuriuos ji turi įvykdyti prieš kreipdamasi dėl jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Reorganizacijos metu „ERGO Lietuva“ bus prijungta prie bendrovės ERGO Kindlustuse Aktsiaselts (Estijos Respublika).

Panaikintas uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Emiridė“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Emiridė“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendimą nebevykdyti draudimo tarpininkavimo veiklos ir atsisakyti draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos.

Patvirtinta bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelė

Lietuvos banko valdyba patvirtino bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę. Jos dydžiai perskaičiuojami ir keičiami kiekvienais metais dėl kintančios maksimalios techninės palūkanų normos, taip pat dėl kartą per metus patikslinamos mirtingumo lentelės.

Bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo metodikoje numatyta, kad bazinio pensijų anuiteto dydžiai skaičiuojami atskirai kiekvienai amžiaus grupei, pradedant išankstinės senatvės pensijos amžiaus grupe ir baigiant 85 metų amžiaus grupe.

Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimai – ir elektroninių pinigų įstaigoms

Lietuvos banko valdyba pakeitė Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrąsias nuostatas. Dabar šio dokumento reikalavimai galios ir elektroninių pinigų įstaigoms. Nustatyta, kad elektroninių pinigų įstaigos pagal galiojančios ataskaitos formą Lietuvos bankui duomenis turi teikti nuo 2013 m. sausio mėn., pradedant 2012 m. ketvirtojo ketvirčio duomenimis.

Be to, padaryta Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų pakeitimų, mažinančių administracinę naštą mokėjimo įstaigoms, kurių teikiamų mokėjimo paslaugų apimtis yra santykinai maža.

Nutarta kitąmet išleisti du numizmatinių apyvartinių monetų rinkinius

Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 2013 m. mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti į apyvartą 2013 metų laidos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo apyvartines monetas, kurių plokštumos ir reljefo paviršius yra blizgantis.

Iš šių monetų bus sudaryti du rinkiniai, skirti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pergalingų mūšių sukaktims bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti. Pirmasis rinkinys numizmatus nudžiugins 2013 m. pirmąjį ketvirtį, antrasis – trečiąjį ketvirtį.

Bus išleista po 3 500 vienetų kiekvieno rinkinio su monetomis ir atminimo ženklais. Monetas kaldins UAB Lietuvos monetų kalykla.

Lietuvos bankas jau yra išleidęs aštuonis numizmatinius apyvartinių monetų rinkinius.

Patvirtinti dviejų kolekcinių (proginių) monetų grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino dviejų kolekcinių (proginių) monetų, numatytų išleisti kitais metais, grafinių projektų konkursų rezultatus bei tų monetų averso ir reverso grafinius projektus.

50 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos 1863−1864 m. sukilimo 150 metų sukakčiai, grafinių projektų konkurse pirmąją vietą pelnė Vidmanto Valento kūriniai, antrąją – Rolando Rimkūno ir Vytauto Naručio, trečiąją – Rūtos Ničajienės darbai.

Lietuvos banko valdyba patvirtino V. Valento sukurtus 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos 1863−1864 m. sukilimo 150 metų sukakčiai, averso ir reverso grafinius projektus. Monetos briaunoje bus užrašas ,,Laisvė. Lygybė. Nepriklausomybė“.

100 litų kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos pirmojo LDK žemėlapio išleidimo 400 metų sukakčiai, grafinių projektų konkurse pirmoji vieta skirta Rolando Rimkūno ir Eglės Rimkūnienės kūriniams, antroji – Rūtos Spelskytės ir Lauryno Liberio, trečioji – Giedriaus Paulauskio darbams.

Lietuvos banko valdyba patvirtino R. Rimkūno ir E. Rimkūnienės sukurtus 100 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos pirmojo LDK žemėlapio išleidimo 400 metų sukakčiai, averso ir reverso grafinius projektus. Šios monetos briauna bus lygi.